۱۳ شهریور ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6877064
T T
۰ نفر

80 هزار فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد می شود

۱۳ شهریور ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6877064
80 هزار فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد می شود # تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/6/79 داخلی.اقتصادی. تعاون وزیر تعاون روند فعالیت در این بخش را روبه رشد خواند و پیش بینی کرد تا پایان سال جاری با انجام 5600 میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید در بخش تعاون ، 80 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می شود.
مرتضی حاجی روز یکشنبه به مناسبت روز تعاون در گفت وگو با خبرنگاران فعالیت این بخـش در سومین برنامه توسعه اقتصادی کشور را بیش از اهــداف تعیین شده،پیش بینی کرد.
به گفته وزیر تعاون در دومین برنامه توسعه اقتصادی ، تعداد شــرکت های تعاونی تازه تاسیس 21 هزار واحد پیش بینی شد که این رقم به بیش از 24 هزار و 300 واحد رسید . میزان اشتغالزایی آنها نیز با 6/37 درصد افزایش نسبت به اهداف برنامه دوم ، به 401 هزار شغل رسید.
وی افزود : وزارت تعاون به منظور ایجاد اشتغال برای فارغ الــتحصیلان دانشگاه ها و بالا بردن کیفیت مدیریت در تعاونی های مختلف، حمایت از تاسیس تعاونی های تخصصی را در دستور خود قرار داده است.
وی حمایت از تعاونی های آموزشی،فرهنگی،انتشاراتی و بهداشتی را از جمله برنامه های وزارت تعاون برای واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش تعاونی ذکر کرد.
وزیر تعاون بااشاره به افزایش پایگاه های اموزشی بخش تعاون از 42 واحد در سال 75 به 216 واحد در سال 78 ،افزایش سطح تخصص مدیران تعاون را از دیگر برنامه های این وزارتخانه اعلام کرد.
به گفته وی طی سال های 76 تا 78 بیش از 556 هزار عضو تعاونی در دوره های اموزشی این وزارتخانه، شرکت کردند.
حاجی گفت: وزارت تعاون طی سه سال اخیر، کاهش دخالت در امـور تعاونی ها را در دستورکار خود قرارداده و تلاش می کند با کاهش نظارت بر فعالیت تعاونی -ها و واگذاری آنها به اعضای تعاونی، حمایت از بخش تعاون را گسترش دهد.
وزیر تعاون گفت: ایجاد 30 هــزار تعاونی و 465 هزار فرصت شغلی در بخش تعاون از اهداف سومین برنامه توسعه اقتصادی کشور است و انتظار مـی رود با ایجاد تمهیدات ، این ارقام به بیش از میزان پیش بینی شده، برسد.
وی با اشاره به رشد سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور از میران 6/2 درصد در سال 75 به 5 درصـد در پایان سـال 78، روند گـسترش فـرهنک تعاون را در کشور ،مثبت ارزیابی کرد.
وی نبود رغبت در بین مسوولان بانکی برای اعطای تسهیلات به بخش تعاون و بیگانگی مسوولان سازمان سابق برنامه وبودجه با این بخش را از جمله موانع مهم رشد سریع بخش تعاون دانست.
وزیر تعاون گفت: مسوولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توجـه خاصی به عدالت اجتماعی و بخش تعاون دارند.از این رو انتظار می رود با تلاش آنان بی رغبتی به بخش تعاون ، جبران شود.
وی استفاده از سرمایه خارجی در توسعه تعاونی ها را از جمله برنامه های وزارت تعاون خواند و گفت:وزارت تعاون جهت گسترش دامنه فعالیت تعاونی ها در طرحهای بزرک، تعاونی ها را به مشارکت با سرمایه گذاران خارجی، تشویق می کند.
جهت گسترش فرهنک تعاون در کشور ، 13 شهریور روز تعاون نامگذاری شـده است.
در هفته دولت و هفته تعاون 800 طرح تعاونی در سراسر کشور افتتاح و بیش از 4000 واحد مسکونی به اعضای شرکت های تعاونی مسکن ،واگذار می شود.
20 / 126 / س / 11
۰ نفر