۲۴ مرداد ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6875391
T T
۰ نفر
تنها 7/16 درصد ازاعتبارات خشکسالی بخش کشاورزی محلات تامین شده است # خمین ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/05/79 داخلی. اقتصادی. کشاورزی.
مدیراداره کشاورزی شهرستان محلات گفت: از یک میلیارد و 550 میلیون ریال اعتبارتخصیصی برای جبران خسارت خشکسالی بخش کشاورزی این شهرستان ، تنها 7/16 درصد آن تامین شده است.
محمد همتی،روزدوشنبه درگفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: تاکنون 250 میلیون ریال ازمجموع اعتبارات تخصیصی برای جبران خسارت خشکسالی بخش کشاورزی، دراختیاراین مدیریت قرار گرفته است.
وی گفت: هم اینک 42 نفرکشاورزخسارت دیده دارای پرونده، برای دریافت این تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند.
به گفته وی، به سبب بروز پدیده خشکسالی، امسال به بیش از یک هزار نفراز کشاورزان شهرستان محلات آسیب وارد آمد.
وی خواستار تسریع درپرداخت بقیه اعتبارات خشکسالی این شهرستان شد.
۰ نفر