۲۱ مرداد ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6875174
T T
۰ نفر
قیمت روغن سویا در بازار معاملات شیکاگو ،قیمت شکر در بازار معاملات قهوه، شکر و کاکائو نیویورک ، قیمت پنبه در بازار معاملات پنبه نیویورک # واشنگتن ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/5/79 روغن سویا : ( 60000 پوند / دلارهرپوند ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز اوت 00 1514/0 (سنت 14/15 ) سپتامبر 00 1515/0 (سنت 15/15 ) اکتبر 00 1535/0 (سنت 35/15 ) دسامبر 00 1575/0 (سنت 75/15 ) ژانویه 00 1611/0 (سنت 11/16 ) مارس 00 1646/0 (سنت 46/16 ) ..............................................................
شکر :دنیا (112000 پوند / دلار هر پوند ) اکتبر 00 1041/0 (سنت 41/10 ) مارس 01 1016/0 (سنت 16/10 ) مه 01 0990/0 (سنت 90/09 ) ژوئیه 01 0956/0 (سنت 56/09 ) اکتبر 01 0938/0 (سنت 38/09 ) ..................................................................
پنبه : ( 50000 پوند/ دلار هر پوند ) اکتبر 00 6086/0 (سنت 86/60 ) دسامبر 00 6277/0 (سنت 77/62 ) مارس 01 6430/0 (سنت 30/64 ) مه 01 6509/0 (سنت 09/65 ) ژوئیه 01 6590/0 (سنت 90/65 ) .................................................................
اطلاعات فوق آخر روز پنجشنبه (ساعات اولیه بامداد روز جمعه تهران ) اعلام گردیده است. 14/30 230
۰ نفر