۲۱ مرداد ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6875157
T T
۰ نفر
یک پنجم افزایش در صادرات نفت ایران به ژاپن در فصل بهار # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/05/79 صادرات نفت ایران به ژاپن در بهار امسال ، حـدود یک پنجم نسبت به سـه ماهه دوم سال قبل میـلادی افزایش یـافت و به سطح روزانـه نیـم میلیون بشکه نزدیک شد.
آمار منتشره از سوی اتحادیه نفت ژاپن نشان می دهد ، در فصل بهـار سال جاری با 5/19 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال پیش، ژاپن 9/41 میلیون بشکه معـادل روزانه 460 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده بود. سطح این صادرات در سه ماهه دوم سال 1999 میلادی، 35 میلیـون بشکه معادل 385 هـزار بشکه در روز بود.
این در حالی می باشد که کل واردات نفت خام ژاپن در بهار امسال در سطح 379 میلیون بشکه فقط چهار درصد نسبت به بهار سـال قبل رشد داشته است که ، بدین ترتیب در بهار سال جاری سهم ایـران از بـازار نفت خام ژاپن ، از سطح 61/9 به 05/11 درصد افزایش یافته است.
مقایسه واردات نفت ژاپن در نیمه نخست سال 2000 میلادی نیز بیانگر همین واقعیت است.
در شش ماهه نخست سال 2000 مطابق با زمستان گذشته و بهار امسال ، ژاپن 75/91 میلیون بشکه معـادل روزانه 504 هزار بشکه نفت از ایـران وارد کـرده است .
سطح این صادرات در شش مـاه نخست سـال 1999 در سطـح 5/78 میلیـون بشکه معادل 431 هزار بشکه در روز قرار داشت که نشانگر 9/16 درصد رشد می باشد.
کل واردات نفت خام ژاپن در نیمه نخست سال 2000 درسطح 791 میلیون بشکه فقط 7/5 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. لذا سهم ایران از بازار نفت خام ژاپن در این دوره زمانی، امسال از سطح 48/10 سال گذشته به 59/11 درصد افزایش یافته است.
بررسی آمار پنج سال گذشته نشان می دهد ، صادرات نفت ایران به ژاپن در نیمه دوم دهه 90 میلادی شدیدا رو به افزایش گذاشته است چنان که از سطح 144 میلیون بشکه (395 هزار بشکه در روز) در سال 95 به 184 میلیون بشکه ( 504 هزار بشکه در روز ) افزایش یافته است که حاکی از 28 درصد رشد می باشد.
این افزایش از موفقیت بازاریابی ایران حکایت دارد،چنان که سطح صادرات نفت کشورمان به ژاپن که در نیمه نخست سال 95 حدود 63 میلیون بشکه بود در نیمه نخست سال 2000 ، حدود 47 درصد رشد نشان می دهد.
امارات و عربستان از حیث سهم بـازار نفت ژاپن با به تـرتیب 204 و 169 میلیون بشکه نفت در نیمه نخست سال 2000 ، بزرگترین تامین کنندگان نفت خام مورد نیاز ژاپن بوده اند.
۰ نفر