۱۹ تیر ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6872608
T T
۰ نفر
سفیر استرالیا ، از سیاست خارجی دولت آقای خاتمی ستایش کرد # تبریز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/04/79 داخلی.سیاسی.استرالیا " استوارت همیلتون رادون هیوم " ، سفیر کشوراسترالیا در ایران ، سیاست خارجی دولت آقای را مورد ستایش قرار داد .
وی روز یکشنبه در دیـدار بـا معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در تبریز گفت : تغییراتی کـه در رفتارهای سیاسی دولتمردان ایران طی دو سه سال اخیر بـه وقوع پیـوسته ، دیدگاههای بین المللی را به نفع ایران تغییر داده است .
وی اضافه کرد: سیاستهای جدید دولت ایران ، در توسعه همه جانبه نقش مهمی می تواند ایفا کند که یکی از آنها افزایش سطح مناسبات اقتصادی سیاســی با همه کشورهای دنیاست .
" رادون هیوم " همچنین در این دیدار که در کاخ استانداری انجام گرفت ، ارتقـای سطـح روابط فیمـابین دو کشور در کلیه زمینه ها را طی سه سال اخیر مطلوب توصیف کـرد و گفت : ایران بـازار خیلی مهمـی برای محصولات استرالیا می باشد .
وی افــزود : با این حال ، هم اکنون روابط تجاری دو کشور در سطح پائین ارزیابی می شود.
وی افزود: در حال حاضر صادرات استرالیا به ایران از پنج میلیون دلار در سال تجاوز نمی کند و صادرات ایران نیز در سطح بسیار ناچیز قرار دارد .
وی با اظهار خشنودی از تمهیداتی که اخیرا برای گسترش گردشگری در ایران از سوی دولت اتخاذ شده است ، اظهار داشت : استرالیا از طریق صنعت توریسم برابر میزان درآمد نفت ایران ، ارز وارد کشور می کند .
سفیـر استرالیا ، توسعه صنعت توریسم را با وجود آثار متعدد باستانـی و تاریخی در ایران بخصوص آذربایجان شرقی بـرای کشورمان بسیار مهـم خواند و اقدامـاتی را که در این راستا در آذربایجان شرقی انجام می گیرد رضایت بخش دانست .
معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با تشریح توانمندیهای بالفعل استان در زمینه های اقتصادی ، تجاری و کشاورزی گفت : تبریز همچنین در این راستا یکی از قطبهای سیاسی کشور ایران اسلامی است .
مهندس مجید خدابخش افـزود : هم اکنون بیش از چهار هزار واحد تولیدی در سطح این استان فعالیت دارند کـه بـرخی از محصولات تولیدی آنها به کشورهای مختلف جهان صادر می شود .
وی اضافه کرد: بیش از 10درصد سهم تجارت خارجی ایران متعلق به این استان بوده و در بخش صنعت فرش ، تبریز از آوازه ای جهانی برخوردار است .
وی همچنین با اشاره بـه آغاز بکار منطقه آزاد تجاری جلفا در آذربایجان شرقی از سفیر این کشور خـواست که اطلاعات کافی را در این زمینه در اختیار سرمایه گذاران استرالیایی قرار دهد که این پیشنهاد مورد موافقت سفیر این کشور قرار گرفت .
سفیر استرالیا در ایران روز جمعه گذشته برای دیدار از اماکن بـاستانی و تاریخی آذربایجان شرقی و همچنین گفتگو بـا مسئولین استان وارد آذربایجان شرقی شده است .
۰ نفر