۸ اردیبهشت ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6866737
T T
۰ نفر

72 طرح تعاونی در استان سمنان به بهره برداری رسید

۸ اردیبهشت ۱۳۷۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6866737
72 طرح تعاونی در استان سمنان به بهره برداری رسید # سمنان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/02/79 داخلی.اقتصادی.تعاون مدیرکل تعاون استان سمنان اعلام کرد 72 طرح تعاونی پارسال در این استان به مرحله بهره برداری رسید.
داریوش اسلامی روز پنجشنبه به خبرنگار ما گفت: این طرحها در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و مسکن ایجاد شده و زمینه اشتغال بکار یکهزار و 363 نفر را در استان سمنان فراهم ساخته است.
وی افزود: این طرحها با سرمایه گذاری بیش از 54 میلیارد ریال اجرا شده که ازاین مبلغ 31 میلیارد ریال آن سهم آورده و بقیه از محل تسهیلات اعطائی تامین شده است.
مدیر کل تعاون استان سمنان اضافه کرد 141 شرکت تعاونی پارسال در این استان به ثبت رسیده است.
وی گفت : این تعاونیها در بخشهای مختلف فعالیت دارند و دارای سه هزار و100 نفر عضو هستند.
برای راه اندازی این تعاونیها معادل هفت میلیارد و 199 میلیون ریال سرمایه گذاری صورت گرفته و 862 فرصت شغلی در این استان فراهم شده است.
۰ نفر