۲۷ آذر ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6863536
T T
۰ نفر
بیش از 7/36 درصد از نفت خام تولیدی در پالایشگاه های کشور تصفیه شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/09/80 مرکز آمار ایران اعلام کرد:طی سالهای دومین برنامه توسعه -78 1374 بیش از 7/36 درصد از نفت خام تولیدی در پالایشگاه های کشور تصفیه شد . این مطلب به نقل از خلاصه آمارهای پایه ای کشور حاکی است:مجموع ظرفیت تولید نفت خام در دوره برنامه دوم توسعه ( 78 - 74) افزون بر 8/6 میلیارد بشکه بود که از این رقم بیش از 5/2 میلیارد بشکه آن ظرفیت تصفیه نفت خام در پالایشگاه های داخلی بود . بیشترین و کمترین ظرفیت تولید در دوره مذکور به ترتیب مربوط به سال 1374 ( بابیش از 4/1 میلیارد بشکه ) و سال 1378 ( با افزون بر2/1 میلیارد بشکه ) بود . همچنین بالاترین و پایین ترین ظرفیت تصفیه نفت خام در پالایشگاه های داخلی در دوره مذکوربه ترتیب مربوط به سال 1376 (با رقم 536 میلیون بشکه ) و سال 1374 (با 475 میلیون بشکه ) گزارش شد . در این گزارش مبنای مقیاس بشکه ، براساس یک بشکه آمریکایی برابر با 98/158 لیتر که مساوی با 16/0 متر مکعب ، ذکرشده است . بنابراین گزارش ،درسالهای برنامه دوم توسعه ( -78 1374) ظرفیت تولید نفت به ترتیب 1433 ، 1417 ، 1404 ، 1355 و 1255 میلیون بشکه بوده است . در عین حال ظرفیت تصفیه نفت خام در پالایشگاه های داخلی دردوره مذکور (74-78) به ترتیب 475 ، 498 ، 536 ، 518 و 496 میلیون بشکه بود . براساس این گزارش ،درسالهای دومین برنامه توسعه کشورمجموع مقدارتولید فرآورده های نفتی پالایشگاه های کشوردر زمینه گاز، بنزین موتور، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره به ترتیب 40 ، 145 ، 125 ، 294 و 344 هزار متر مکعب در روز بود . به موجب این اطلاعات ، در دوره مذکور در بین فرآورده های نفتی تولید شده بیشترین سهم متعلق به نفت کوره و کمترین آن مربوط به گاز بود . ح - ع - 39 - 13 - 1
۰ نفر