۲۶ مهر ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6857712
T T
۰ نفر
مرور عنوانهای هفته نامه " فلاحت ایران " چاپ اصفهان # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/07/80 هفته نامه" فلاحت ایران " چاپ اصفهان در عنوان اول شماره جدید خود نوشت : 80 درصد از چاههای کشاورزی کشور برقی می شوند. این نشریه اقتصادی در صفحه اول خود از قول یکی ازاعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبرداد:ایران از بزرگترین واردکنندگان محصولات استراتژیک کشاورزی در جهان است. درخبری دیگر از نشریه یادشده از قول دکترعیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی نوشته شده است: تولید محصولات مقاوم به خشکی اولویت اول بخش کشاورزی است. در عنوانهای دیگر شماره 573 نشریه" فلاحت ایران " نوشته شده است: صادرات شیر خشک ایران 431 درصد افزایش داشته است. " آب ، مادر کشاورزی"،" آفات گندم و جو در استان اصفهان " و خبرهای محلی دیگر بخشهای این شماره از هفته نامه " فلاحت ایران" را تشکیل می دهد. م ع 400/41/04
۰ نفر