۸ مرداد ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6850113
T T
۰ نفر
کارگران کارخانه خودروسازی یوگسلاوی تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند # بلگراد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/05/80 هزاران نفراز کارگران "زاستاوا"، کارخانه خودروسازی یوگسلاوی روز دوشنبه در برابر ساختمان مدیران این کارخانه تجمع کرده و به توافق به عمل آمده بین دولت صربستان و نمایندگان کارخانه اعتراض کردند. تلویزیون بلگراد با اعلام این خبر ، افزود: ""زوریتسا جورجویچ"، رییس سندیکای کارگران "زاستاوا" و "پتار مارنیکوویچ"، مدیرکارخانه به دلیل تجمع کارگران از مقام خود استعفا دادند." کارگران اعلام کردند که براساس توافقنامه دولت و نمایندگان "زاستاوا"، تعداد زیادی از کارگران بیکار خواهند شد. کارگران خواستار گفت وگو با رییس سندیکا و دیگر مسوولین کارخانه هستند و به طرف رییس سندیکا و مدیرعامل کارخانه حمله کردند که با دخالت نگهبانان کارخانه، این غائله پایان یافت. کارگران اعلام کردند که خواستار استعفای مسوولین کارخانه هستند و روز سه شنبه نیز به اعتراض های خود ادامه خواهند داد. کارخانه اتومبیل سازی "زاستاوا" در شهر "کراگویواتس"، در 200 کیلومتری بلگراد قرار دارد و به دلیل اینکه این کارخانه با ضرردهی مواجه است، بسیاری از قسمت های آن تعطیل شده است. 01-012-122-13 - ر.ی - ش1
۰ نفر