۲۷ تیر ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6848906
T T
۰ نفر
گازرسانی به هفت شهر استان آذربایجان غربی آغاز شد # ارومیه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/04/80 داخلی. اقتصادی. گازرسانی رییس شرکت گاز آذربایجان غربی اعلام کرد : از ابتدای ســـال جاری عملیات شبکه گذاری گاز در هفت شهر دیگر این استان آغاز شده است. " فتحعلی نجفی " روز چهارشنبه در جلسه مسوولین اجرایی استان افـــزود : با آغاز این طرحها تعداد شهرهای گازرسانی شده آذربایجان غربی به 19 شهــر افزایش می یابد. وی گفت : شهرهای قوشچی ، نوشین شهر، بازرگان، ماکو، قره ضیاالدین، شوط و محمدیار در مرحله لوله گذاری های اصلی قرار دارند. وی افزود : براساس برنامه های مصوب درسال 80 باید 360 کیلومتر شبکه گذاری انجام بگیرد که با مساعدت مسوولین استان پیش بینی می شود این رقــم به 500 کیلومتر افزایش یابد. وی گفت : از سال 72 تاکنون نزدیک به یک هزار و 120 کیلومتر شبکه گــذاری در استان انجام گرفته که 67 هزار مشترک را زیر پوشش قرار می دهد. " نجفی " افزود : تعهد این شرکت در برنامه سوم توسعه اجرای یک هــزار و 345 کیلومتر شبکه گذاری با 90 هزار انشعاب مــــــــی باشد که به دلیل گسترش فعالیتهای گازرسانی پیش بینی می شود تا پایان سال 80 میزان شبکه گذاری استان به بیش از 1600 کیلومتر برسد. وی گفت : کارهای طراحی شبکه گازرسانی به شهرهای تکاب و شاهیندژ در دسـت اجراست و با نصب خطوط فشار قوی عملیات شبکه گذاری آنها آغاز خواهد شد. وی تعداد شهرهایی را که در ردیف آمار شهری برای گازرسانی منظور شده اند، 30 شهر اعلام کرد و اظهارداشت: برای گازرسانی به این شهرها به سه هزار و 50 کیلومتر شبکه گذاری نیاز است. وی افزود : تاکنون 50 درصد از عملیات شبکه گذاری شهرستان ارومیه انجــام شده و شهرهای خوی، سلماس، فیرورق درمرحله اشباع قراردارند و کار گازرسانی به این شهرها فقط در حفره های خاصی انجام می گیرد. آذربایجان غربی دارای دو میلیون و 600 هزار نفر جمعیت است که 53 درصــد آن در شهرها و بقیه در روستاها زندگی می کنند. سالانه افزون برسه میلیارد لیتر مواد سوختی در این استان به مصرف می رسد.
با پایان یافتن عملیات گازرسانی بخش عمده ای از نیاز استان به موادسوختی " میان تقطیر " برطرف می شود. (م - ک 510/51/05)
۰ نفر