۱۲ خرداد ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6844416
T T
۰ نفر
عضو سازمان جهانی استاندارد: مشکلات بهداشتی و درمانی کشور ریشه ای است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/3/80 عضو سازمان جهانی استاندارد روز شنبه اعلام کرد: مشکلات بخش بهداشت و درمان کشور دارای ابعاد ساختاری است که باید با پشتیبانی کامل مسوولان کشور در تمامی جوانب مرتفع شود. فرزین انتصاریان بااعلام این مطلب افزود: مشکلات موجود در بخش بهداشت و درمان کشور مربوط به دوره کنونی نمی شود و رویکرد این وزارتخانه به مقوله بهبود وضعیت بهداشت و درمان کشور و استقرار نظام مدیریت کیفیت حایزاهمیت بوده و درهیچ دوره ای چنین رویکردی وجود نداشته است . وی افزود:به منظور پیشرفت در امور بهداشت و درمان ابتدا باید ساختار آن را در کشور به درستی ترسم کرد زیرا بنابر سابقه تاریخی ، موضوع تعارض مسوولیتهای حاکمیتی و تصدی گری دولت از یک طرف و تداخل فرآیند درمان و آموزش پزشکی در مراکز بیمارستانی دانشگاهی از طرف دیگر مشکلات جدی فراوانی را در روند درمان بیماران بوجود می آورد. وی تدوین ساختار قابل انعطاف سازمانی و توجه به مدیریت کیفیت را از عوامل موثر در اصلاح وضعیت کنونی ذکر کرد. مدیر عامل گروه کارشناسان ایران از استقراراستانداردهای مناسب آموزشی در بخش آموزش پزشکی کشور یاد کرده و تصریح کرد: نظام آموزش پزشکی کشور هنوز در تربیت نیروی انسانی متخصص پزشکی دچار مشکل است . انتصاریان نقص استانداردهای آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی را مربوط به سالها قبل دانست و عدم تناسب بین تعداد دانشجویان پزشکی و امکانات و نیازهای آموزشی و نیز تعداد فارغ التحصیلان رشته پزشکی با نیازهای جامعه را از نشانه های بازر نقص استانداردهای مزبور دانست. وی اضافه کرد: تحقق رسالت خطیر وزارت بهداشت ، استقرار نظام نظارت وارزیابی در دانشگاه های علوم پزشکی که هم قادر به پایش عملیات در تمامی مراحل اجرایی و هم ارزیابی نتایج خدمات آموزشی ، بهداشتی و درمانی باشد اجتناب ناپذیر است. وی افزود: وزارت بهداشت ، درمان و آموزشی پزشکی به عنوان نماینده جامعه می بایست میزان اثر بخشی اقدامات بهداشتی و درمانی و آموزشی خود را مورد ارزیابی بسیار دقیق و موشکافانه قرار دهد و نسبت به تصحیح روند بهداشتی ، درمانی و آموزشی ، تمامی متخصصان را به کمک فراخواند . عضوارشد سازمان جهانی استاندارد ادامه داد:استقرار نظام مدیریت کیفیت درمراکز بسیار دشوارتر و متمایزتر از استقراراین نظام درمراکز صنعتی است، زیرا ضریب خطاهای مجاز درمراکز درمانی بسیار محدودتر ازمراکز صنعتی است. انتصاریان دیدگاههای سطحی دراستقرار نظام مدیریت کیفیت از جمله دریافت صرف گواهینامه در مراکز درمانی به منظور اهداف تبلیغاتی رااقدامی بی پایه و اساس دانست. وی هشدار داد: باتوجه به اینکه استقرارنظام مدیریت کیفیت در بیمارستانها و آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایرمراکز تشخیص درمانی کشور به دلیل فرآیندهای تخصصی و پیچیده و سر و کارداشتن با جان بیماران ، کار حساس و کارشناسانه ای است ، موضوع رقابت در دریافت گواهینامه های استاندارد بدون اصلاح ساختار وبرقراری سیستم ها واستانداردهای تخصصی کارمنطقی نیست. آ.س/859/35/14/3
۰ نفر