۲ خرداد ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6843596
T T
۰ نفر
جمهوری آذربایجان وزارت "اکولوژی و ذخایر طبیعی" تاسیس می کند # باکو - خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/03/80 "حیدر علی اف" رییس جمهوری آذربایجان، روز چهارشنبه فرمان تاسیس وزارت "اکولوژی و ذخایر طبیعی" دراین کشور را صادر کرد. تلویزیون دولتی "آذربایجان" گفت: با فرمان رییس جمهوری آذربایجان، کمیته های دولتی اکولوژی و نظارت بر استفاده از منابع طبیعی، زمین شناسی و ذخایر معدنی، آب و هواشناسی و اتحادیه تولیدی "آذرجنگل" این کشور لغو شد.
طبق این فرمان، هیات دولت جمهوری آذربایجان ماموریت یافت، درمدت یک ماه نسبت به تهیه طرح و اساسنامه تاسیس وزارتخانه "اکولوژی و ذخایرطبیعی" و ارایه آن به رییس جمهوری این کشور اقدام کند. رییس جمهوری آذربایجان همچنین "حسینقلی باقراف" را به سمت وزیر جدید این وزارتخانه منصوب کرد. "علی اف" در دوماه گذشته نیز فرمان تاسیس وزارتخانه های جدید "سوخت و انرژی" و "جوانان، ورزش و گردشگری" و "توسعه اقتصادی" را صادر کرده است. گفته می شود: انجام اصلاحات در ارگانهای دولتی جمهوری آذربایجان، به درخواست صندوق بین المللی پول و در رابطه با مشکلات اقتصادی این کشور صورت می گیرد. 223/022/ 2 ـش
۰ نفر