۲ خرداد ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6843514
T T
۰ نفر
رئیس گروه 77 درباره نتایج اجلاس بروکسل موضع گیری کرد # سازمان ملل ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 2/03/80 رئیس گروه 77 روز سه شنبه در ارزیابی خود از اجلاس بروکسل ، گفت: " باید پذیرفت کشورهای پیشرفته جهان هنوز از اراده سیاسی لازم برای پاسخ مناسب به نیازهای واقعی جهان در حال توسعه و بویژه کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردار نیست." " باقر اسدی "، رییس گروه 77 روز سه شنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ارزیابی خود از نتایج اجلاس سازمان ملل درباره کشورهای کمتر توسعه یافته را تشریح کرد. به گفته اسدی ، نتیجه نهایی اجلاس بروکسل، بویژه برنامه عمل آن که در واقع در بردارنده مجموعه سیاست ها و اقدامات مورد توافق جامعه بین المللی برای کمک به 49 کشور کمتر توسعه یافته جهان در دهه آینده می باشد را می توان یک دستاورد میانه ارزیابی کرد. رئیس گروه 77 افزود: " وضعیت وحشتناک فقر ، نابسامانی و عقب افتادگی در کشورهای کمتر توسعه یافته با 600 میلیون نفر جمعیت به گونه ای است که مجموعه سیاست ها و اقدامات مصوب برنامه عمل ، حتی با فرض اجرای کامل ، به هیچ وجه کفایت نمی کند و از حد انتظار معقول نیز بسیار پایین تر است." اسدی گفت: " این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که جامعه بین المللی در کلیت آن ، بویژه دنیای پیشرفته و برخوردار هنوز اراده سیاسی لازم برای برخوردی مناسب با نیازهای واقعی دنیای در حال توسعه و بویژه دنیای کمتر توسعه یافته را ندارد." وی افزود: " موضع و درجه واکنش مثبت در قبال این وضعیت در بین کشورهای توسعه یافته یکسان نیست و برخی ازکشورهای غربی، بطور عمده کشورهای اروپایی نگرش و عملکرد مثبت و بیشتری در این زمینه دارند." رئیس گروه 77 در پاسخ به این سئوال که آیا اجلاس بروکسل را بایستی یک شکست برای ایجاد تحول در کشورهای کمتر توسعه یافته قلمداد کرد؟ گفت: "اظهار نظر درباره شکست قطعی و یا پیروزی روشن در یک اجلاس بین المللی دشوار است، زیرا نتیجه نهایی همایش های جهان شمول چیزی جز توافق اجتماعی همه کشورهای عضو سازمان ملل درباره موضوعات، سیاست ها و اقدامات مورد بحث نیست." وی افزود: "تفاوت و تنوع و حتی تعارض بین منافع ملی کشورها با سطوح مختلف توسعه یافتگی، امکان و میزان نیل به توافق درباره یک موضوع، سیاست و یا اقدام واحد را به حداقل ممکن کاهش می دهد." وی گفت: "ضمن توجه به دشواری ذاتی مذاکرات چند جانبه برای نیل به توافق از طریق اجماع، بایستی اذعان کرد دنیای توسعه یافته که بخش بسیار کوچکی از مجموعه جهانی را تشکیل می دهد هنوز بنظر نمی رسد خطرات بالقوه نهفته در استمرار وضعیت شدیدا قطبی کنونی و شکاف فزاینده بین فقر اکثریت و رفاه اقلیت در جامعه جهانی را به روشنی دریافته باشد." اسدی افزود: "این غفلت عموما درباره کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته نیز صادق است، چرا که مسئولیت اصلی و نهایی نیل به توسعه به عهده خود این کشورها و حکومت هایشان می باشد." رئیس گروه77 درباره دستاوردهای مشخص وملموس اجلاس بروکسل ، گفت: "موافقت کشورهای توسعه یافته و بویژه کشورهای اروپایی با ارایه برخی تسهیلات تجاری و دسترسی به بازار برای محصولات و صادرات کشورهای کمتر توسعه یافته را می توان ملموس ترین گام مثبت این اجلاس قلمداد کرد." وی افزود: "چندین ماه پیش اتحادیه اروپا ابتکار " همه چیز به جز اسلحه" را به عنوان امتیاز مشخص تجاری خود به این دسته از کشورها اعلام کرد که با استقبال مجموعه کشورهای در حال توسعه بویژه کمتر توسعه یافته روبرو شد و انتظار می رود اجرای موثر و صادقانه این سیاست که به هر حال با مخالفت بخش های کشاورزی و منسوجات کشورهای اروپایی روبرو باشد، به صادرات کشورهای کمتر توسعه یافته و افزایش درآمد ارزی آنها تا حدی کمک کند." اجلاس بروکسل درباره کشورهای کمتر توسعه یافته روز یکشنبه با تصویب یک بیانیه سیاسی و یک برنامه عمل به کار خود پایان داد. رییس گروه 77 در سخنرانی خود در جلسه پایانی اجلاس به صراحت اعلام کرد نتایج اجلاس بسیار کمتر از حد انتظار دنیای در حال توسعه می باشد. وی با این حال بر ضرورت پیگیری و اجرای مجدانه مصوبات اجلاس بروکسل در سطوح ملی ، منطقه ای و جهانی تاکید کرد. 01-013-521 - ر.ی - ش1
۰ نفر