۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6841834
T T
۰ نفر

یک استاد دانشگاه بر جهانی شدن تجارت تاکید کرد

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6841834
یک استاد دانشگاه بر جهانی شدن تجارت تاکید کرد # کیش ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/2/80 یک استاد دانشگاه ضمن تاکید بر جهانی شدن تجارت گفت: بستر اقتصادی مناسب ، لازمه توسعه شبکه کامپیوتری و اینترنتی و ایجاد شهرهای اینترنتی است. دکترعلی صنایعی استادیار دانشگاه اصفهان که پنجشنبه در سومین روز همایش جهانی شهرهای الکترونیکی در جزیره کیش سخن می گفت ، افزود: بازاریابی و تجارت الکترونیکی درهزاره سوم با پارامترهای حرکت درچارچوبهای بین المللی ، توسعه بازارها ، صلح جهانی ، سازمانهای بین المللی نظیر سازمان تجارت جهانی ، بحث تجارت الکترونیکی و حذف سوبسیدها مشخص می شود. وی افزود: برای کشوری نظیر ایران که درصدد ورود به بازارهای بین المللی است باید یک سیاست بازاریابی بین المللی شکل گیرد و در این فضا مسایلی نظیر صادرات مستقیم و غیر مستقیم ، اعطای امتیازها و مشارکت مد نظر واقع شوند. دکتر صنایعی گفت : ایران با توجه به نیروی کار ماهر و ارزان خود بستر مناسبی برای سرمایه گذاری است و توسعه صادرات نیازمند توسعه تجارت الکترونیکی است. وی گفت : عصر کنونی ، زمان جهانی شدن تجارت است و باید در چارچوب استانداردهای جهانی حرکت کرد. ن - ش 812/81/08 تمام
۰ نفر