۱۷ فروردین ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6839067
T T
۰ نفر
بدهی خارجی چین تا پایان سال 2000 ، به حدود 146 میلیارد دلار رسید # پکن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/01/80 آمارهای اداره ارز چین نشان می دهد که بدهی خارجی این کشور تا پایان سال 2000 ، به 145 میلیارد و 730 میلیون دلار رسید. این رقم که مناطق هنک کنک و ماکائو را دربرنمی گیرد، نشان دهنده 6 میلیارد و 100 میلیون دلار برابر با 4 درصد کاهش در بدهی خارجی این کشور است . خبرگزاری شین هوا روز جمعه گزارش داد که 132 میلیارد و 650 میلیون دلار این بدهی، از دیون میان مدت و بلند مدت هستند که 4 میلیارد دلار کاهش نسبت به سال پیش از آن نشان می دهد. بدهی کوتاه مدت این کشور 13 میلیارد و 80 میلیون دلار است که نشان دهنده 2 میلیارد و 100 میلیون دلار کاهش در این بدهیها است. بنا به همین گزارش ، در سال 2000 چین 24 میلیارد و 920 میلیون دلار وام خارجی گرفت و 29 میلیارد و 110 میلیون دلار را پرداخت کرد. مبالغی که از طرف وزارتخانه های دولتی زیر نظر شورای دولتی چین وام گرفته شده است، به 48 میلیارد و 960 میلیون دلار می رسد که 5/3 درصد نسبت به سال 1999 افزایش نشان می دهد. بدهی موسسات مالی کشوری 35 میلیارد و 560 میلیون دلار است که نشان دهنده 1/13 درصد کاهش نسبت به سال پیش از آن است. شرکتهای سرمایه گذاری خارجی و داخلی به ترتیب 46 میلیارد و 530 میلیون دلار و 13 میلیارد و 520 میلیون دلار بدهی داشتند که به ترتیب کاهشی معادل 6/1 و 1/8 درصد کاهش نشان می دهد و بدهیهای دیگر یک میلیارد و 160 میلیون دلار بود که 4/28 درصد نسبت به سال 1999 کاهش داشته است . 321 / 31
۰ نفر