۱۰ فروردین ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6838767
T T
۰ نفر
مدیر نمایندگی بانک جهانی برای کمک به بوسنی اعلام آمادگی کرد # سارایوو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/01/80 مدیر نمایندگی بانک جهانی در بوسنی برای ادامه کمک به بوسنی و هرزگوین اعلام آمادگی کرد. روزنامه نزاویسنه نوینه چاپ سارایوو روز جمعه به نقل از کریستیان پورتمان نوشت : کمک های بانک جهانی در جهت اجرای پروژههای زیربنایی برای توسعه اقتصادی است. این روزنامه افزود، خانم " عذرا حاجی احمدوویچ " وزیر تجارت خارجی و روابط اقتصادی بوسنی با پورتمان در زمینه فعالیت های اقتصادی ، پروژههای زیر بنایی دردست اجرا و وضعیت اعتباری کشور گفتگو کرد. پروژههای زیربنایی در حال اجرا در بوسنی به 222 میلیون دلار اعتبار نیاز دارد. 11/12/126 تمام...
۰ نفر