۲۱ دی ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6831395
T T
۰ نفر
بیش از 97 درصد تسهیلات تخصیصی به چایکاران شمال کشور پرداخت شد # رشت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/10/81 داخلی.اقتصادی.چای. بیش از97 درصد تسهیلات تخصیصی بابت خرید برک سبز و هزینه فرآوری چای به کارخانه های چایسازی کشور پرداخت شد. مسئول روابط عمومی اداره کل چای شمال، مبلغ کل این تسهیلات را در سال جاری زراعی 480 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود:ازاین مبلغ تاکنون 467 میلیارد آن به کارخانه های چایسازی پرداخت شده است. "دانش وکیلی" روزشنبه درگفت وگوی اختصاصی باخبرنگارایرنا گفت: فقط 13 میلیارد ریال ازاین تسهیلات به دلیل عدم رجوع برخی از کارخانه داران به بانک عامل باقیمانده است. وی افزود: درسال جاری زراعی، 215 هزارتن برک سبزچـای، توسط 160 واحد چایسازی از 58 هزار خانوار چایکار شمال کشور خریداری و به حدود 50 هزار تن چای خشک تبدیل شده است . تاقبل از سال 1378 به مدت حدود 40 سال، برک سبز چایکاران شمال کشور از سوی سازمان چای کشور به نرخهای تضمینی خریداری و در یک برنامه زمان بندی شده بهای آن به چایکاران پرداخت می شد،اما از سه سال پیش با هدف ارتقاء کیفیت، افزایش درآمد چایکاران، فراهم آوری زمینه های لازم برای کسب جایگاه جهانی و صادرات چای ایرانی، کلیه امور بازرگانی چای به بخش خصوصی واگذار شده است. ین طرح با عنوان "طرح اصلاح ساختار چای " گرچه امیدوارکننده توصیف شده، اما درچند سال گذشته، به دلیل نبود متولی مشخص از یکسو و اتکاء چایکاران و کارخانه داران به یارانه های دولتی ازسوی دیگر هنوز هم به اهداف خود دست نیافته است. برخی کارشناسان معتقدند: اجرای این طرح در عمل به دلیل واردات بی رویه چای خارجی، رونق دلال بازی درخریدبرک سبز چای از چایکاران و پرداخت تاخیری بهای برک سبزچای موفقیت آمیزنبوده است. درسال جاری زراعی مسوولان کارخانه های چای سازی شمال کشور با بهانه رکود بازار چای داخلی، ازپرداخت بهای برک سبز چایکاران اظهار ناتوانی کردند. دراوایل سال جاری به دنبال اعتراض چایکاران با تصویب شورای اقتصاد، 480 میلیارد ریال تسهیلات بانکی، بابت بهای برک سبز چایکاران شمال کشور و هزینه تبدیل برک سبز به چای خشک اختصاص یافت. 300 میلیارد ریال از این مبلغ اوایل تابستان سال جاری به کارخانه داران تحویل شد و پرداخت مبلغ 180 میلیارد ریال باقیمانده نیز اخیرا آغاز شده است. ن.ا. 320/03
۰ نفر