۲۰ دی ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6831342
T T
۰ نفر
نرخ برابری ارزهای مهم جهان در برابر یکدیگر در بازار لندن # لندن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/10/81 ارزش برابری ارزهای مهم جهان در مقایسه با یکدیگر روز کاری گذشته در بازار لندن به شرح زیر اعلام شد: C$ DKr Euro Y NKr SKr SFr Pound $ دلارکانادا C$ 1 554/4 613/0 74/76 440/4 591/5 895/0 400/0 642/0 کرون دانمارک DKr 196/2 10 346/1 5/168 751/9 28/12 965/1 878/0 411/1 یورو Euro 631/1 429/7 1 2/125 244/7 122/9 460/1 652/0 048/1 ین ژاپن Y 303/1 934/5 799/0 100 786/5 286/7 166/1 521/0 837/0 کرون نروژ NKr 252/2 26/10 380/1 8/172 10 59/12 015/2 901/0 447/1 کرون سوئد SKr 788/1 145/8 096/1 2/137 941/7 10 600/1 715/0 149/1 فرانک سوئیس SFr 118/1 090/5 685/0 78/85 963/4 250/6 1 447/0 718/0 پوندانگلیس Pound 501/2 39/11 533/1 9/191 10/11 98/13 237/2 1 606/1 دلار آمریکا $ 557/1 090/7 954/0 5/119 913/6 705/8 393/1 623/0 1 جدول فوق براساس هر 10 کرون دانمارک ، نروژ و سوئد و هر یکصد ین ژاپن تنظیم شده است . 345/8/127
۰ نفر