۲ آبان ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6823137
T T
۰ نفر
بهای کالاهای مصرفی درفرانسه در سپتامبر افزایش یافت # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/08/81 موسسه ملی آمار فرانسه پنجشنبه اعلام کرد: بهای کالاهای مصرفی این کشور در ماه سپتامبر 2/0 درصد نسبت به ماه اوت و 8/1 در صد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافت. خبرگزاری فرانسه از پاریس گزارش داد بهای کالاهای مصرفی فرانسه در ماه اوت 2/0 درصد نسبت به ژوئیه و 8/1 درصد نسبت به ماه ژوئیه سال 2001 نیز رشد داشته است. 150 /1434
۰ نفر