۱۲ مهر ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6821187
T T
۰ نفر
قیمت روغن سویا در بازار معاملات شیکاگو، قیمت شکر در بازار معاملات ، شکر، کاکائو و پنبه نیویورک # واشنگتن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/7/81 روغن سویا : ( 60000 پوند / دلارهرپوند ) اکتبر 02 1940/0 (سنت 40/19 ) دسامبر 02 1955/0 (سنت 55/19 ) ژانویه 03 1946/0 (سنت 46/19 ) مارس 03 1961/0 (سنت 61/19 ) مه 03 1962/0 (سنت 62/19 ) ژوئیه 03 1963/0 (سنت 63/19 ) اوت 03 1950/0 (سنت 50/19 ) ............................................................. شکر :دنیا (112000 پوند / دلار هر پوند ) ژانویه 03 705/0 (سنت 50/70 ) مارس 03 677/0 (سنت 70/67 ) مه 03 640/0 (سنت 40/64 ) ژوئیه 03 600/0 (سنت 00/60 ) اکتبر 03 595/0 (سنت 50/59 ) ژانویه 04 592/0 (سنت 20/59 ) مارس 04 600/0 (سنت 00/60 ) مه 04 586/0 (سنت 60/58 ) ........................................................... پنبه : ( 50000 پوند/ دلار هر پوند ) اکتبر 02 4255/0 (سنت 55/42 ) دسامبر 02 4426/0 (س نت 26/44 ) مارس 03 4683/0 (سنت 83/46 ) مه 03 5015/0 (سنت 15/50 ) ژوئیه 03 5130/0 (سنت 30/51 ) اکتبر 03 5205/0 (سنت 05/52 ) دسامبر 03 5315/0 (سنت 30/53 ) ................................................................. این اطلاعات آخر روز پنجشنبه به وقت نیویورک (ساعات اولیه بامداد جمعه تهران ) اعلام شد. -365 243
۰ نفر