۲ شهریور ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6817062
T T
۰ نفر
کلنک سدهای خاکی "خان آباد "و"کزنار" در الیگودرز به زمین زده شد # خرم آباد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/06/81 داخلی. اقتصادی. هفته دولت. در نخستین روز از هفته گرامیداشت دولت، کلنک سدهای خاکی "خان آباد" و "کزنار" شنبه با حضور معاون وزیر نیرودرشهرستان الیگودرزبه زمین زده شد. به گزارش واحد اطلاع رسانی ستاد هفته دولت لرستان، سدخاکی "خان آباد" با ارتفاع 5/26 متراز بستر و طول 260 متر و عرض تاج هشت متر و 300 متر مکعب خاک ریزی اجرا خواهد شد. مساحت سد خاکی خان آباد 137 هکتارو ذخیره سازی درپشت این سد خاکی 8/12 میلیون مترمکعب آب خواهد بود که با بهره برداری از آن یکهزارو 250 هکتار از اراضی مستعد کشاورزی شهرستان الیگودرز به آبی تبدیل خواهد شد. همچنین براساس این گزارش سد خاکی" کزنار"الیگودرز نیز باارتفاع 29 مترو طول تاج 140 متر و عرض شش متر و با130 هزار مترمکعب خاک ریزی احداث خواهد شد. با ساخت این سد خاکی 1/2 میلیون مترمکعب آب در پشت آن ذخیره و 200 هکتار از اراضی دیم این شهرستان نیز به آبی تبدیل خواهد شد. برای ساخت این سدهاکه تا پایان سال 83 به بهره برداری خواهند رسید،امسال 27 میلیارد ریال اعتبار درنظرگرفته شده است. همچنین در این روز با حضور معاون وزیر نیرو و استاندار لرستان 14 پروژه آموزشی، اقتصادی، آبرسانی و کشاورزی در لرستان به بهره برداری رسید. این طرحها شامل دو واحد آموزشی پنج کلاسه، چهار پروژه آبرسانی، پنج رشته کانال آب کشاورزی و سه پروژه روستایی است. با بهره برداری از پروژه های آب آشامیدنی، 438 خانوار روستایی از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند و همچنین با بهره برداری از هشت پروژه کانال آب کشاورزی و روستایی 270 کشاورز از خدمات این طرحها بهره مند شدند. برای بهره برداری از این طرحها چهار میلیارد و 240 میلیون ریال هزینه شده است. ش -ا220/20/02 م ا
۰ نفر