۱۱ مرداد ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6815002
T T
۰ نفر

کاهش ارزش سهام در بورس فرانکفورت

۱۱ مرداد ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6815002
کاهش ارزش سهام در بورس فرانکفورت # برلین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/05/81 ارزش "داکس"شاخص سهام آلمان و"نماکس 50" در بازار جمعه بورس فرانکفورت کاهش یافتند. ارزش "داکس" بعد ازظهر جمعه 15/1 درصد کاهش یافت و به 3565 واحد رسید. ارزش سهام "نماکس 50" نیز با 41/2 درصد کاهش، به 523 واحد رسید. ارزش سهام "ام داکس"، 29/0 درصد کاهش یافت و به 3398 واحد رسید. سهام "شرینک" با 50/3 درصد افزایش، درصدر لیست 30 سهام "داکس" در بازار جمعه بورس فرانکفورت قرار گرفت و سهام اتوموبیل سازی "بی.ام.و." 11/3 درصد، بیمه "روک مونیخ" 79/2 درصد، کنسرسیوم انرژی "ای.اون" 68/2 درصد، کنسرسیوم شیمی "بی.آ.اس.اف." 62/1 درصد افزایش یافتند. سهام "اپکوس" 16/7 درصد، "کمرس بانک"، 85/4 و شرکت تولیدکننده چیپ الکترونیکی "اینفی نئون" 39/4 درصد در بازار جمعه بورس فرانکفورت تجربه کرد و سهام 62/2 درصد کاهش از خود نشان دادند. -251/250 243
۰ نفر