۶ خرداد ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6808440
T T
۰ نفر

کار برداشت چغندرقند از مزارع بهبهان آغاز شد

۶ خرداد ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6808440
کار برداشت چغندرقند از مزارع بهبهان آغاز شد # اهواز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/03/81 داخلی. مدیرجهاد کشاورزی بهبهان گفت: کاربرداشت مکانیزه چغندر قند ازمزارع زیر کشت این محصول در بهبهان درهفته جاری آغاز شد. "الله داد اوژن زاده" دوشنبه درگفت وگوباخبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی سطح زیرکشت این محصول که باسرمایه گذاری و مشارکت کارخانه قند ممسنی و یاسوج انجام شده را یک هزار و 930 هکتاراعلام کرد و افزود:این سطح زیرکشت نسبت به سال زراعی گذشته سه برابر اقزایش داشته است. وی عیار محصول چغندر قند را 5/15 درصد و میانگین عملکرد تولید چغندرقند درهرهکتار را در بهبهان بیش از31 تن ذکر کرد وافزود: پیش بینی می شود 80 هزار تن چغندر قند در فصل زراعی جاری ازاین مزارع برداشت شود. اوژن زاده گفت: بمنظورتشویق وترغیب کشاورزان به توسعه کشت چغندرقندازسوی دولت، پارسال به ازای هر هکتار دو میلیون ریال تسهیلات مالی ازسوی بانکهای عامل به کشاورزان چغندر کاربهبهان پرداخت شد. به گفته وی، با کاشت این محصول برای 40 هزارنفر شغل ایجاد شده است. پ خ ص ی /200/20/02 م ا
۰ نفر