۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6807767
T T
۰ نفر
قیمت روغن سویا در بازار معاملات شیکاگو، قیمت شکر در بازار معاملات، شکر و کاکائو نیویورک ، قیمت پنبه در بازار معاملات پنبه نیویورک # واشنگتن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/2/81 قیمت روغن سویا در بازار معاملات شیکاگو، قیمت شکر در بازار معاملات، شکر و کاکائو نیویورک ، قیمت پنبه در بازار معاملات پنبه نیویورک، روز دوشنبه بشرح زیر اعلام شد : روغن سویا : ( 60000 پوند / دلارهرپوند ) ژوئیه 02 1721/0 (سنت 21/16 ) اوت 02 1718/0 (سنت 18/17 ) سپتامبر 02 1731/0 (سنت 31/17 ) اکتبر 02 1740/0 (سنت 40/17 ) دسامبر 02 1765/0 (سنت 65/17 ) ژانویه 03 1781/0 (سنت 81/17 ) مارس 03 1797/0 (سنت 97/17 ) مه 03 1812/0 (سنت 12/18 ) ............................................................. شکر : دنیا (112000 پوند / دلار هر پوند ) ژوئیه 02 590/0 (سنت 00/59 ) اکتبر 02 578/0 (سنت 80/57 ) ژانویه 03 585/0 (سنت 50/58 ) مارس 03 598/0 (سنت 80/59 ) مه 03 601/0 (سنت 10/60 ) ژوئیه 03 595/0 (سنت 50/59 ) اکتبر 03 613/0 (سنت 30/61 ) ........................................................... پنبه : ( 50000 پوند/ دلار هر پوند ) ژوییه 02 3589/0 (سنت 89/35 ) اکتبر 02 3830/0 (سنت 30/38 ) دسامبر 02 4007/0 (سنت 07/40 ) مارس 03 4208/0 (سنت 08/42 ) مه 03 4455/0 (سنت 55/44 ) ژوئیه 03 4565/0 (سنت 65/45 ) اکتبر 03 4665/0 (سنت 65/46 ) ................................................................. 2441382/-365 241
۰ نفر