۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6806974
T T
۰ نفر

آذربایجان غربی و عوامل توسعه نیافتگی آن

۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 6806974
آذربایجان غربی و عوامل توسعه نیافتگی آن # ارومیه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/02/81 داخلی. اجتماعی. سوادآموزی کارشناسان اقتصادی درآذربایجان غربی می گویند گرچه مسائلی مانند ناامنی درسال های اولیه انقلاب و درگیری استان با هشت سال دفاع مقدس عامل اصلی عقب ماندگی آذربایجان غربی شناخته می شود ولی بالا بودن سطح بیسوادی نیز مانع از بهره وری مناسب ازامکانات موجود شده است. استاندارآذربایجان غربی درگزارش پایانی سال 1380اعلام کرد : شاخص های توسعه استان دربخش صنعت و ساختمان معادل متوسط کشوری است ولی دربخش کشاورزی اهداف پیش بینی شده تحقق نیافته است. "جمشید انصاری" نبود سرمایه گذاری متناسب باامکانات آب و خاک استان را عامل توسعه نیافتگی درکشاورزی عنوان کرد. رییس سازمان کشاورزی آذربایجان غربی نیز معتقد است در صورت بهره برداری علمی و فنی از امکانات موجود میزان محصولات کشاورزی و دامی استان تا سه برابر قابل افزایش است. "سیدجواد سیدنژاد" می گوید هم اکنون سالانه نزدیک به 5/3 میلیون تن محصولات کشاورزی و 500 هزارتن محصولات دامی دراستان استحصال می شود که با بهره برداری اصولی می توان سالانه ده میلیون تن محصولات کشاورزی و 5/1 میلیون تن فراورده های دامی برداشت کرد. وی اضافه می کند : بررسی وضعیت بهره برداران نمونه کشاورزی آذربایجان غربی درسال های گذشته نشان می دهد اکثریت قریب به اتفاق آنان از تخصص های علمی و فنی برخوردارند . "سید نژاد" بااشاره به نقش زنان درتولیدات روستایی اضافه می کند : بالا بودن سطح بی سوادی دربین روستائیان به خصوص زنان روستایی باعث شده تا بهره برداری متناسب با امکانات نباشد. آخرین آمارهای سرشماری درآذربایجان غربی نشان می دهد ازجمعیت دو میلیون و 700 هزار نفری استان 69 درصد باسواد و 31 درصد بیسوادند. مدیرکل نهضت سوادآموزی آذربایجان غربی می گوید : به رغم همه تلاش هایی که درجهت توسعه سوادآموزی صورت گرفته هنوز نرخ بیسوادی استان نسبت به متوسط کشوری که حدود 4/20 درصد است فاصله زیادی دارد. " عیسی علمی " می گوید : پس ازپیروزی انقلاب نزدیک به 800 هزارنفر از جمعیت استان زیرپوشش طرحهای سواد آموزی قرارگرفته اند که درنتیجه نسبت باسوادی از 31 درصد در سال 57 به 69 درصد در زمان حاضر رسیده است . وی می افزاید : در همین مدت با سوادی در میان مردان از 50 درصد به 79 درصد و در میان زنان نیز از از 25 درصد به 59 درصد رسیده است . علمی می گوید : بعد ازانقلاب اسلامی جمعیت با سواد شهری از 60 درصد به 78 درصد رسیده در حالیکه در روستاها این رقم از 27 درصد به 59 درصد افزایش یافته است . وی اضافه می کند: درمناطقی که ازسطح سواد بالائی برخوردارندوضعیت زندگی و معیشت مردم بهتراز مناطقی است که سطح سواد درآنها پائین تراست . براساس آمارهای موجود کشوری آذربایجان غربی به لحاظ نرخ بی سوادی جزو استان های ردیف اول و به لحاظ توسعه در ردیف های متوسط قرار گرفته است . این درحالی است که آذربایجان غربی دارای یک میلیون هکتار زمین کشاورزی و 22 میلیارد متر مکعب بارندگی سالانه و ده میلیون واحد دامی است . (م ک 510/52/05/ م ا)
۰ نفر