۲۳ اسفند ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6801801
T T
۰ نفر
بوته های خشخاش در شمال افغانستان به علت خشکسالی در حال نابودی است # کابل، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/12/82 مسوولان وزارت زراعت (کشاورزی ) افغانستان اعلام کردند: درپی کاهش میزان بارندگی در ماههای اخیر ، بوته های خشخاش در هزاران هکتار از زمین های نواحی شمال این کشور در حال نابودی است. کشت خشخاش برغم حضور نیروهای بین المللی و دولتی و تاکید مقامهای دولت مرکزی افغانستان مبنی بر جلوگیری از کشت این گیاه، در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. براساس تقسیم بندی وظایف در افغانستان مسوولیت مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر دراین کشور برعهده دولت انگلیس گذاشته شده است. سرپرست ولایت بلخ درشمال و دیگر والیان این منطقه اوایل بهمن ماه گذشته به خبرنگار ایرنا گفته بودند کـه میزان کشت خشخاش در ایـن مناطق نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. مسوولان وزارت کشاورزی گفته اند: بوته های کوکنار(خشخاش ) در منطقه شمال افغانستان و اغلب روی تپه های خاکی ولایات " قندوز، بغلان، سمنگان و بلخ" در حال خشک شدن است. در افغانستان آمار سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و نیز زمینهای زیر کشت خشخاش مشخص نیست . کشاورزان این مناطق به دلیل پایین بودن قیمت گندم در طول سال گذشته و حمایت نکردن دولت از آنها و به موازات آن بالا رفتن نرخ مواد مخدر، امسال از کشت خشخاش استقبال بیشتری کردند. سال گذشته قیمت هر هفت کیلوگرم گندم در افغانستان 25 افغانی یا معادل چهارهزارریال بود اما اکنون این نرخ در بازار عرضه و تقاضا به بیش از 60 افغانی ( بیش از 10 هزارریال ) افزایش یافته است. از سوی دیگر به گفته کشاورزان، دولت مرکزی افغانستان سال قبل تعهد کرده بود به ازای هر جریب زمین که زیر کشت خشخاش نرود، تا سه جریب مبلغ یک هزاردلار آمریکایی به عنوان تشویقی دریافت خواهند کرد که این وعده عمل نشد و در سال جاری کشاورزان از کشت خشخاش استقبال بیشتری کرده اند. افغانستان در سال گذشته زراعی که شهریور ماه پایان یافت با زیرکشت بردن 80 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی ، نزدیک به چهار هزار تن تریاک تولید کرد که یک رکورد جدید در جهان محسوب می شود. درافغانستان بیش از دو سوم تریاک و هرویین مصرفی جهان تولید می شود. 333/1443/180
۰ نفر