۱۶ اسفند ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6800809
T T
۰ نفر
رییس یک اتحادیه بر اجرای قانون مالیات خوداظهاری تاکید کرد # تهران بزرک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/12/82 داخلی.اقتصادی.اتحادیه.مالیات. رییس اتحادیه صوت و تصویر تهران با تاکید بر اجرای قانون مالیات خود اظهاری، گفت: مسوولان و متولیان بخش مالیات، به وعده های خود مبنی بر اخذ مالیات به صورت خوداظهاری عمل نمی کنند. "ابراهیم درستی" روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، مرکز استان تهران افزود: قانون گذار در سال گذشته طبق ماده 158 ، خود اظهاری مالیاتی را برای کل صنوف در سراسر کشور اعلام کرد که کسبه از جمله کسبه این اتحادیه همکاری خود را نشان دادند اما تاکنون مسوولان مالیاتی اقدامی انجام نداده اند.
وی با بیان اینکه از چهارماه گذشته چهار هزار کسبه این صنف خود اظهاری مالیاتی اشان را انجام وارسال کرده اند، گفت: با این وجود هنوز برگه های رسید قطعی پرداخت مالیات، برای آنها صادر نشده است. رییس اتحادیه صوت و تصویر تهران تصریح کرد: قبل از تکمیل و ارسال فرم ـ های خوداظهاری ازسوی کسبه این اتحادیه، جلساتی با ممیزان کل حوزه مالیاتی و مسوولان دارایی برگزار و مقرر شد 75 درصد از مالیاتهای خود اظهاری تایید و برای اخذ مالیات از 25 درصد بقیه یک صنف نمونه گیری شود. درستی، این مساله را مطرحکرد که "مسوولان که قانونی را تصویب کردند چرا به قانون و سخنان خود توجهی نمی کنند زیرا این اقدامات نشان می دهد که آنها به مودیان خود اعتماد ندارند." به گفته وی ، بر اساس قانون خود اظهاری وزارت دارایی و طبق ماده 194، اگر خود اظهاری مالیاتی کسبه ای بر اساس واقعیت نباشد، سه سال از معافیت مالیاتی محروم می شود ضمن آنکه 40 درصد جریمه و حذف امتیازات مالیاتی برای او اعمال می شود. وی با انتقاد از کوتاهی مسوولان در صدور برگه های قطعی مالیات خوداظهاری و تاکید بر پایبند بودن دارایی و مجامع امور صنفی نسبت به تفاهم نامه ای که امضا کرده اند، گفت: وقتی که دو طرف در خصوص مالیات خوداظهاری به توافق رسیدند منطقی نیست که هر روز جلساتی در این خصوص برگزار شود. رییس اتحادیه صوت و تصویر تهران تاکید کرد که وقتی قانونی تصویب شد و توافقی صورت گرفت، باید حتما اجرا شود. وی افزود: متولیان امور مالیاتی، شرکت پست را مقصر عدم ارسال برگه های رسید قطعی مالیات خوداظهاری معرفی کرده و می گویند که شرکت پست در ارسال این برگه ها تاخیر کرده است. درستی، اظهار داشت: اگر بهانه تنها شرکت پست است، آنها به مجامع صنفی تهران اطلاع دهند تا نماینده این مجمع برای گرفتن رسید قطعی مالیات خود اظهاری معرفی شود، زیرا که این نشانه صداقت و شفافیت است. این مسوول اتحادیه صوت و تصویر خاطرنشان کرد: کسبه دراین سالهاهر میزان که دارایی برای آنها مالیات تعیین کرده هر چند با تغییراتی آن را پذیرفتند، اکنون برای یکبار نیز خواسته کسبه این است که مسوولان مالیاتی قانونی را که تصویب کردند اجرا کنند. وی دربخش دیگری از سخنان خود به معافیت مالیاتی 17 میلیون ریالی در نظر گرفته شده برای کسبه در سال جاری اشاره کرد و گفت: قانون درصد مالیات را پایین آورده و ضروری است که آن اجرا شود. به گفته درستی، ازسال 1363 تا سال 1380 معافیت مالیاتی یک میلیون و 500 هزار ریال بود که در اثر اشتباه مسوولان این رقم با تورم افزایش نیافت که بر این اساس در سال گذشته این معافیت به 17 میلیون و 400 هزار ریال رسید، ضمن آنکه ضرایب مالیاتی نیز کاهش یافته است. ل.ن/571م.ا/07
۰ نفر