۱۶ اسفند ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6800781
T T
۰ نفر
سرمایه گذاری در بخش صنعت امارات 43 درصد افزایش یافت # دبی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/12/82 خارجی.اقتصادی.امارات.صنعت. سرمایه گذاری دربخش صنعت امارات در سال 2003 میلادی نسبت به سال ماقبل 43 درصد افزایش داشته است . به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از آمار وزارت دارایی وصنایع امارات حاکی است : اکثر سرمایه گذاری انجام شده برای تاسیس واحد هاوکارخانه های صنعتی درسال گذشته میلادی به ترتیب توسط امیرنشین ابوظبی و دبی صورت گرفت . مجموع سرمایه گذاری در بخش صنایع امارات در سال 2003 میلادی 6/43 میلیارد دلار بود که این رقم در سال ماقبل 30 میلیارد دلار ثبت شده که حاکی از رشد 43 درصد دراین زمینه دارد. براساس این گزارش از مجموع هفت امارت این کشورابوظبی با 6/15 میلیارد دلار در سال گذشته در زمینه تاسیس واحدها وکارخانه های صنعتی ، و دبی با3/14 میلیارد دلار بیشترین میزان سرمایه گذاری را داشتند. براین اساس تعداد واحدهای صنعتی فعال درامارات در پایان سال گذشته میلادی دو هزار و 795 مورد رسید که این رقم درسال ماقبل دو هزار و 500 واحدصنعتی بود. براساس این گزارش کل مجموعه های صنعتی فعال درامارات درسال گذشته میلادی در امیرنشین دبی یک هزار و 58 واحد ، شارجه 879 واحد ، عجمان 369 واحد و ابوظبی 258 واحد بوده است. 300/
۰ نفر