۲۹ دی ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6795738
T T
۰ نفر
تولید روغن نباتی در ایران بیش از 77 هزار تن افزایش یافت # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/10/82 داخلی.اقتصادی.کشاورزی.دانه های روغنی. تولید روغن نباتی در کارخانه های روغن کشی ایران نیمه نخست امسال به 608 هزار و 770 تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 77 هزار تن افزایش داشت. به گزارش روز دوشنبه شرکت سهامی توسعه کشت دانه های روغنی، مجموع تولید روغن نباتی در کارخانه های روغن کشی کشور در شهریور ماه امسال به 110 هزار و 320 تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال 81 بیش از 19 هزار تن افزایش داشت. این گزارش حاکیست: حدود 109 هزار و 636 تن روغن خام وارداتی و داخلی در شهریور ماه 82 به کارخانه های روغن نباتی تحویل شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 81، بیش از چهار هزار تن افزایش داشت. طبق این گزارش : ذخیره روغن خام کارخانه های روغن نباتی در همین مدت به 135 هزار و 456 تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 35 هزار تن رشد داشت. اقتصام . 1558 / 41 / 3
۰ نفر