۲۴ دی ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6795146
T T
۰ نفر
وصول تسهیلات تکلیفی بانک کشاورزی را با مشکل مواجه کرده است # کرمانشاه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/10/82 داخلی.اقتصادی.بانک کشاورزی. رییس شعب بانک کشاورزی استان کرمانشاه گفت: وصول تسهیلات تکلیفی به لحاظ نداشتن ضمانت با پشتوانه قوی، بانک کشاورزی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است . "علی اکبر دائم امید" روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در سال جاری باید 151 میلیارد ریال از تسهیلات تکلیفی وصول می شد در حالی که 74 میلیارد ریال حدود 49 درصد وصول شده است. وی گفت: این در حالی است که بانک کشاورزی استان کرمانشاه از 324 میلیارد ریال تسهیلات اعطایی ازمنابع داخلی دراین مدت 5/72 درصد معادل 235 میلیارد ریال را وصول کرده است. دائم امید" اضافه کرد: تسهیلات تکلیفی از ریسک سرمایه گذاری بالایی برخور دار هستند چرا که ضمانت ها از پشتوانه قوی برخوردار نسیت و سرمایه گذاران عموما در آورده های نقدی و سرمایه گذاری شخصی خود مشکل دارند. رییس شعب بانک کشاورزی استان کرمانشاه تاکید کرد: یکی از دیگر از مشکلات استفاده کنندگان از تسهیلات نکلیفی نبود تجربه و دانش این افراد در اجرای طرح هااست که باعث می شود تسهیلات به موقع هزینه نشود و به موقع نیز در آمد ایجاد نشود. وی گفت: بانک کشاورزی استان بیشترین تسهیلات معوق نسبت به دیگر بانکهای استان کرمانشاه را دارد. "دایم امید" میزان ارقام سر رسید و معوق بانک کشاورزی استان از ابتدای سال جاری تاکنون را 165 میلیارد ریال ذکر کرد . وی گفت: در 9 ماهه سال جاری 378 میلیارد ریال تسهیلات، که 292 میلیارد ریال از منابع داخلی و 86 میلیارد ریال از منابع تکلیفی است به 23 هزار و 530 نفر از کشاورزان استان پرداخت شده است . وی اضافه کرد: در این مدت 310 میلیون ریال از مطالبات بانک از کشاورزان وصول شده که میزان وصولی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 درصد افزایش نشان می دهد. وی مانده تسهیلات نزد کشاورزان استان کرمانشاه را تا پاپان آذرماه امسال یکهزارو 493 میلیارد ریال عنوان کرد . م - ک 630/61م ا/06
۰ نفر