۱۵ دی ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6794047
T T
۰ نفر

نرخ تورم در ایتالیا افزایش یافت

۱۵ دی ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6794047
نرخ تورم در ایتالیا افزایش یافت # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/10/82 بر اساس برآورد انجام شده از سوی موسسه ملی آمار ایتالیا ( ایستات ) که روز دوشنبه انتشار یافت، شاخص ماهانه بهای کالاهای مصرفی در این کشور در ماه دسامبر 2003 تا 1/0 درصد نسبت به شاخص ماه قبل از آن و شاخص سالانه آن تا 5/2 درصد افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه از میلان،این داده هااندکی نسبت به رقم موقتی محاسبه شده از روی قیمت های جاری در تعدادی از شهرهای بزرک ایتالیا که در 19 دسامبر 2003 (28 آذر 1382) انتشار یافت ، تفاوت دارد. در این داده ها، نرخ سالانه تورم در ایتالیا در ماه دسامبر 4/2 درصد ثبت شد. شاخص ماهانه بهای کالاهای مصرفی ایتالیا در ماه نوامبر تا 2/0 درصد نسبت به ماه اکتبر و شاخص سالانه آن تا 5/2 درصد رشد داشت. اقتصام . 1434 / 41 / 4
۰ نفر