۳ دی ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6792732
T T
۰ نفر
یک مسوول گیلان: طولانی شدن زمان اجرای پروژه های عمرانی موجب نارضایتی مردم می شود # رشت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/10/82 داخلی.اقتصادی.عمرانی. معاون عمرانی استانداری گیلان گفت: طولانی شدن زمان اجرای برخی پروژه های عمرانی نارضایتی مردم را به دنبال دارد. "جعفر علیزاده" روز چهارشنبه در کار گروه زیربنایی و عمران شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: تعدد پروژه های عمرانی باعث طولانی شدن زمان اجرای آن، عدم بهره وری بهینه، بازگشت درازمدت سرمایه وبروز نارضایتی در بین مردم است. وی، تعدد پروژه های نیمه تمام و شروع پروژه های جدید را یکی از مشکلات اساسی کشور نیز عنوان کرد. "علیزاده"گفت: برای رفع این مشکلات در برنامه سوم مقرر شده است اجرای طرحها و پروژه های جدید عمرانی، پس از بررسی و برخورداری از توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حصول اطمینان از وجود اعتبارانجام شود. وی اضافه کرد: کمیسیون ویژه ای بر اجرای طرحها و پروژه های ملی نظارت دارد و براساس آئین نامه جدید شورای برنامه ریزی و توسعه استانها،این وظیفه به کارگروه زیربنایی و عمران محول شده و شروع هرگونه پروژه جدید در استان پس از بررسی و تایید در این گروه امکان پذیر است. ز.ه/320/92 م ا/03
۰ نفر