۱۰ آذر ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6790096
T T
۰ نفر

گوشت قرمز در شهرستان شمیرانات گران شد

۱۰ آذر ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6790096
گوشت قرمز در شهرستان شمیرانات گران شد # شمیرانات، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/09/82 داخلی.اقتصادی.گوشت.نرخ. گوشت گوسفند، گاو و گوساله طی چند روز اخیر در شهرستان شمیرانات گران شد. براساس گزارش خبرنگار ایرنا، نرخ هر کیلوگرم گوشت گوسفند با دنبه از 35 هزار ریال به 38 هزار ریال افزایش یافت که در هر کیلوگرم گوشت گوسفند 200 گرم آن دنبه است. نرخ هر کیلوگرم گوشت گوسفند بدون دنبه نیز از 39 هزار ریال به 43 هزار ریال رسید. این گزارش همچنین از سطح شهرستان شمیرانات حاکیست که نرخ هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله از 38 هزار ریال به 44 هزار ریال افزایش یافت. این درحالی است که نرخ هر کیلوگرم گوشت ران گوساله نیز از 43 هزار ریال به 45 هزار ریال رسیده است. این گزارش می افزاید که فروشندگان، علت افزایش نرخ گوشت قرمز را افزایش نرخ گوشت مرغ و کاهش کشتار به دلیل بارندگی در کشور ذکر می کنند. گوشت مرغ در هفته گذشته در هر کیلوگرم 200 تا 500 ریال گرانتر شده بود.
ب ن/90م ا/ 730
۰ نفر