۲۸ مهر ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6785482
T T
۰ نفر
بیش از 90 میلیون لیتر مواد سوختی در روستاهای کردستان توزیع شد # سنندج ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/07/82 داخلی. اقتصادی. شرکت نفت. مسوول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کردستان گفت:90 میلیون و 679 هزار لیتر نفت سفید در نیمه اول امسال در روستاهای استان توزیع شد.
" بیژن پرگاری " روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ارزش ریالی این میزان نفت سفید 11 میلیارد و 788 میلیون ریال است. وی اضافه کرد: میزان نفت توزیع شده بین روستاییان کردستان در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش یافته است. وی گفت: سال گذشته 79 میلیون و 809 هزار لیتر فرآورده نفتی بین روستاییان کردستان توزیع شد. وی افزود: با توجه به وضعیت مطلوب موجودی نفت سفید در مخازن استان، در صورت خرید بموقع سوخت توسط فروشندگیهای روستایی، امسال بیش از 170 میلیون لیتر سوخت به روستاهای استان ارسال می شود. وی گفت: سهمیه سوخت استان در سال جاری یک میلیارد و 250 میلیون لیتر است که از مبادی فرآورده های نفتی کرمانشاه، همدان، اراک، تبریز،آبادان و میاندوآب تامین می گردد. وی اضافه کرد: 170 دستگاه نفتکش مواد سوختی مورد نیاز را در اختیار مصرف کنندگان استان قرار می دهد. پرگاری افزود: استان کردستان دارای 658 هزار نفر جمعیت روستایی در یک هزار و 766 روستا است. س - خ 600/61م ا/06
۰ نفر