۲۳ شهریور ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6781462
T T
۰ نفر
یک مسوول:ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی موجب شکوفایی اقتصاد می شود # مشهد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/06/82 داخلی.اقتصادی. معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن خراسان گفت: ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی می تواند شکوفایی و نوآوری بیشتری به همراه داشته باشد. به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی سازمان صنایع و معادن خراسان مهندس احمد دوست حسینی افزود: صنعت و تجارت دو مقوله تفکیک ناپذیر و به هم وابسته است و به این دلیل طرح ادغام مفید خواهد بود. وی اظهارداشت : تصویب قانون نوسازی صنایع این اجازه را به صنعتگران و تولیدکنندگان می دهد تا برای ورود ماشین آلات، بتوانند به پیمانکاران برای حضور در مناقصه های بین المللی تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند. وی تصریح کرد: برای این کار نیاز به گشایش اعتبار بانک های خارجی و داخلی نیست. وی اظهار داشت: طبق ماده چهار قانون مذکور 20 درصد افزایش سرمایه از درآمد مالیات حذف می شود. وی در ادامه گفت: صاحبان واحدهای صنعتی که واحد صنعتی خود را از محدوده شهری به شهرکهای صنعتی انتقال دهند علاوه بر پنج سال معافیت مالیاتی می توانند با توافق شهرداری محل، واحد خود را به حالت مسکونی، تجاری و اداری تبدیل کنند. وی نقش تشکلهای غیردولتی را در تدوین برنامه چهارم توسعه ضروری ذکر کرد. ز.م 100/13/ م ا/01
۰ نفر