۳۰ مرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6778915
T T
۰ نفر
حجم سپرده های ارزی در بانک های ترکیه به مرز 65 میلیارد دلار رسید # آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/05/82 خارجی. ترکیه. اقتصادی. سپرده های ارزی. حجم سپرده های ارزی مردم ترکیه در نزد بانکهای این کشور در ماه " اوت " جاری به 64 میلیارد و 829 میلیون دلار رسید. بنابه آماری که روز پنجشنبه در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی ترکیه منتشر شد، در یک هفته اول ماه اوت جاری حجم سپرده های مردم در نزد بانکهای این کشور 347 میلیون دلار افزایش یافت. حجم سپرده های ارزی مردم درنزد بانکهای ترکیه دراول ماه اوت (دهم مرداد ماه جاری ) افزون بر 64 میلیارد و 504 میلیون دلار بود. براساس این آمار معادل 47 میلیارد و 73 میلیون دلار از این پولها به شعبات بانکهای تجاری در داخل ترکیه و معادل 17 میلیارد و 756 میلیون دلار نیز در خارج از ترکیه به بانک مرکزی و یا دیگر بانکهای تجاری این کشور که در خارج شعبه دارند، سپرده شده است. این حسابها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند. درآمارهای بانک مرکزی ترکیه آمار تفکیکی مربوط به حسابهای اشخاص حقیقی و حقوقی قید نشده است ولی منابع غیر رسمی حجم سپرده های ارزی اشخاص حقیقی در نزد بانکهای این کشور را حدود 35 میلیارد دلار ارزیابی می کنند. 230/
۰ نفر