۳۰ مرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6778872
T T
۰ نفر

کشت مکانیزه پنبه در بیرجند افزایش می یابد

۳۰ مرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6778872
کشت مکانیزه پنبه در بیرجند افزایش می یابد # بیرجند ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/05/82 داخلی.اجتماعی.اقتصادی.کشاورزی.پنبه. مدیر جهاد کشاورزی بیرجند گفت: سطح زیر کشت مکانیزه پنبه دراین شهرستان افزایش می یابد. "علی آهنی"امروزبه خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: پنبه یکی از محصولات عمده کشاورزی این منطقه است که بالاترین سهم را در اشتغال مولد دارد. وی افزود: همه ساله 1473 هکتار از زمین های زراعی شهرستان به کشت پنبه اختصاص داده می شود. وی گفت: به منظور حمایت از کشاورزان پنبه کار، کارخانه پنبه پاک کنی سپیدوش بیرجند به عقد قرارداد با پنبه کاران اقدام نموده است. وی جایگزینی بذور اصلاح شده پنبه، توزیع نهادهای کشاورزی از قبیل کودهای ریزمغذی و سموم مورد نیاز، رعایت نکات فنی و نظارت کارشناسان بخش زراعت جهاد کشاورزی را از مهمترین عوامل افزایش بازدهی تولید پنبه ذکر کرد. وی افزود: سطح زیر کشت پنبه بومی شهرستان حدود600 هکتار است که به دلیل عملکرد پایین با استفاده از بذور اصلاح شده، جایگزین خواهد شد. وی گفت: پارسال دو مزرعه الگوی پنبه در دشت مختاران کشت شد که متوسط عملکرد آنها 2/3 تن در هکتار بوده است. م.ع/101/12م ا/01
۰ نفر