۱۴ مرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6777237
T T
۰ نفر
اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد ملزم به ارایه مفاصاحساب مالیاتی نیستند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/05/82 داخلی.اقتصادی.اتباعخارجی. طبق مصوبه هیات وزیران اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد تجاری، صنعتی هنگام خروج از این مناطق ملزم به ارایه مفاصاحساب مالیاتی نسبت به زمان اشتغال خود در این مناطق نیستند. به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، بر اساس راهکارهای اصلاحی قیدشده در مصوبه هیات وزیران در مورد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی، سازمان های مربوطه باید تاریخ شروع اشتغال اتباع خارجی در مناطق آزاد را به مبادی ذیربط اعلام کنند. براساس این مصوبه این اتباع به هنگام خروج از مناطق، از معافیت مقرر در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران مصوب سال 72 در مدت مقرر قانونی برخوردار می باشند. اقتصام - 1558 / 40
۰ نفر