۶ مرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6776462
T T
۰ نفر
در جایگاه های سوخت گیری گاز مایع، گاز طبیعی فشرده نیز توزیع می شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/05/82 داخلی.اقتصادی.گازمایع.توزیع. طبق برنامه زمان بندی شده با نصب تجهیزات لازم در کنار جایگاه های سوخت -گیری گاز مایع (LPG)، گازطبیعی فشرده (CNG) نیز برای استفاده خودروها در تهران توزیع می شود. به گزارش روز دوشنبه دفتر فرهنک سازی و ارتباطات سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، تعداد جایگاه های سوخت گیری گاز مایع که در کنار آن گاز طبیعی فشرده نیز با نصب تجهیزات توزیع می شود ، 11 جایگاه ذکر شده است. قرار است 51 جایگاه گاز طبیعی فشرده در مناطق 22 گانه تهران احداث و در این جایگاه ها سوخت جایگزین توزیع شود. کارشناسان سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور گاز طبیعی فشرده را به عنوان بهترین و ارزانترین سوخت جایگزین در کشور معرفی می کنند وهدف سازمان بهینه سازی نیز جایگزینی این گاز به جای سایر سوخت ها است. اقتصام . 1555/ 41 / 3
۰ نفر