۵ تیر ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6773228
T T
۰ نفر
رییس سازمان بازرگانی استان خوزستان: تغییر در قوانین تجارت و بازرگانی کشور الزامی است # اهواز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/04/82 داخلی.اقتصادی.بازرگانی. رییس سازمان بازرگانی استان خوزستان گفت: قوانین مربوط به تجارت و بازرگانی کشور نیاز به بازنگری دارند و تغییر در قوانین نظام صنفی، تجارت و اتاق های بازرگانی الزامی است. "غلامحسین سقایی" پنجشنبه در گفت و گو با ایرناافزود:برخی قوانین تجارت کشور ایران مربوط به 40 سال پیش است که به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز تجارت در دنیای امروز نیست. وی ادامه داد: نمایندگان مجلس باید به جای پرداختن به مسایل جزیی و پیش پا افتاده، بر اساس کار کارشناسی و تحقیقاتی به اصلاح و به روزآوری این قوانین بپردازند به نحوی که پاسخگوی نیاز تجارت دنیای امروز باشند. وی تاکید کرد:تغییر دراین قوانین به نفع امور صادرات و واردات کشور است و اگر از جهت اشتغالزایی نیز به قضیه نگاه کنیم با تغییر قوانین مربوط به امور اقتصادی و بازرگانی می توان مشاغل جدیدی تعریف و ایجاد کرد. وی افزود: در دنیای پیشرفته امروز بیش از 80 درصد مشاغل در بخش خدمات و مسایل تجاری است ولی در کشور ما تولید، حمل و نقل، صادرات، بازاریابی و ... همه از یک کانال و درنتیجه به صورت بسیار کند انجام می شود. سقایی با اشاره به فعالیت اتاقهای بازرگانی در کشور اظهارداشت: از جمله اقدامات اساسی که می تواند نقش اتاقها را به مراتب نمایانتر کند تنظیم قوانین و مقرراتی است که باید بر اتاقها حاکم باشد، به نحوی که خدمات رسانی این اتاقها به اعضا را بهبود بخشد. وی اضافه کرد: اتاقهای بازرگانی می توانند با پیگیری مسایل و مشکلات اعضای اتاقها و انعکاس خواسته ها و نظریات آنان به مراجع تصمیم گیر، فراهم آوردن تسهیلاتی برای این افراد، ایجاد ارتباط با اتاقهای بازرگانی خارج از کشور برای ایجاد بازارهای جدید و حفظ بازارهای قدیم، حمایت از اعضا و تضمین توانایی اعضا در مقابل اتاقهای خارج از کشور، نقش مهمی در افزایش صادرات و شکل دادن به روند واردات کشور ایفا کنند. رییس سازمان بازرگانی خوزستان خواستار مداخله بیشتر دولت در امور اتاقهای بازرگانی شد وگفت: دولت به دلیل مسوولیتی که دراین بخش دارد باید در کارها، تصمیم گیریها و امور اتاقها نقش فعالتری به عهده بگیرد. وی تصریح کرد: از آنجا که گردانندگان اتاقهای بازرگانی از میان اعضای این اتاقها(که دست اندرکار تجارت و بازرگانی هستند) تعیین می شوند،به نوعی رقیب دیگراعضا نیز هستند واین حس رقابت،اغلب به دلیل نوع تفکری که براعضا حاکم است مانع از همکاری تنگاتنک این مسوولان با سایراعضای اتاقها می شود.
وی گفت:این گردانندگان اغلب با تاخیر در ارایه اخبار و اطلاعات درزمینه تجارت و عدم پیگیری مسایل و مشکلات رقبا مبادرت می ورزند که درمجموع موجبات عقب افتادن کاراتاقها می شوند. وی افزود:بنظر می رسد اگر دولت در مورد این اتاقها نیز نقشی مانند مجامع امور صنفی برعهده بگیرد، عملکرد اتاقهای بازرگانی می تواند موفقتر باشد. سقایی گفت: قانون جدید اتاقهاهیچ تکلیفی را برای دولت درنظر نگرفته و هیچ دخالت و نظارتی درامور مالی و اداری اتاقها ندارد،فقدان هرگونه نظارت دولت براین تشکلها می تواند تاثیر منفی بر روند فعالیت آنها داشته باشد. وی پیشنهاد کرد: دولت نماینده ای دراتاقهای بازرگانی داشته باشد به نحوی که این نماینده بتواند در جلسات هیات رییسه اتاقها با حق رای شرکت کند. به گفته وی دولت و وزارت بازرگانی باید مرجع رسیدگی به شکایات اعضای اتاقها باشند و به نوعی عمل کنند که روی مسایل مالی اتاقها و نوعی نظارت و حسابرسی داشته باشند. وی گفت:هم اکنون شکایات اعضای اتاقها برای رسیدگی به اتاق ایران ارجاع می شود که با توجه به ترکیب اعضای اتاق ایران به نظر نمی رسد مرجع مناسبی برای جلوگیری از تضییع حقوق این اعضا باشد. وی همچنین دربخش دیگری ازاین گفت وگو به نقش اتاقهای بازرگانی در توسعه اقتصادی کشور پرداخت و گفت: گرچه این اتاقها هم اکنون مستقیما نقشی در این زمینه ندارند ولی طبق قانون موظف به ایجاد تشکلهای تخصصی مانند اتحادیه صادرکنندگان کالاهای مختلف درکنار خود هستند که دراین زمینه نیز به دلیل عدم نظارت دولت، اتاقهای بازرگانی از ایجاد این تشکل ها طفره می روند، این کارها صوری و ضعیف انجام می شود. سقایی با بیان اینکه اتاقهای بازرگانی هم اکنون بیشتر کارسیاسی می کنند تا کار تخصصی و تجاری، افزود: درشرایط امروز که سرعت و اطلاعات رسانی در تجارت دنیا حرف اول را می زند و تجارت الکترونیکی به سرعت درحال پیشرفت است، اتاقهای بازرگانی ما فاقد تجهیزات و امکانات واهرمهای لازم و درنهایت کارایی لازم برای رقابت در تجارت امروز هستند. رییس سازمان بازرگانی خوزستان بااشاره به برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی اهواز درهفته گذشته گفت: خوشبختانه 50 درصداز اعضای اتاق های بازرگانی این استان جدید و از نسل جوان هستند که دیدگاههای امیدوارکننده ای دارند و امیدواریم انتخاب آنها زمینه تحول اساسی در فعالیت اتاقها را بوجود آورد.
وی اظهار امیدواری کرد: با تحولی که با انتخابات جدید اتاق ایران دراین اتاق صورت می گیرد، بویژه با تفکرات و شیوه مدیریت جدید با توجه به تحولات جهانی وحمایت دولت از تولید و تجارت شاهد تحولی درامور تجاری کشور باشیم.
ک آ 200/20/02 م ا
۰ نفر