۵ تیر ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6773172
T T
۰ نفر
رشد اقتصادی جهان در سال 2003 به طور متوسط 25/2 درصد خواهد بود(قسمت دوم و پایانی ) # سازمان ملل، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/04/82 قیمتهای نفت رو به کاهش گذاشتند و انتظار می روددر حالی که تولید نفت جهان بهبود می یابد قیمتهای نفت با تاثیرات سودمند به رشد جهانی و فشارهای تورمی در کشورهای واردکننده نفت هرچه بیشتر سقوط کند. قیمتهای سهام در دوره پس از جنک شکوفا شده و در افزایش خوش بینی های در ارتباط با چشم اندازهای اقتصادی مشارکت داشته است. تحقیق سازمان ملل درباره " رشد اقتصادی جهان در سال 2003 " می افزاید: همچنین بهبودهای در دوران پس از جنک در شاخصهای اعتماد مصرف کننده و اعتماد مشتری ایجاد شده است . انتظار می رود که اغلب نااطمینانی های قبلی ژئوپولتیکی مورد انتظار در سه ماهه سوم سال 2003 محو شود. علاوه بر آن شماری از عوامل مثبتی که انتظار می رود بهبود اقتصادی را در سال 2002 برانگیخته باشد همچنان به قوت خود باقی است که مهمترین آنها تداوم تاثیرات رونق سیاست اقتصاد کلان می باشد. سیاست نرخ بهره کم در کشورهای توسعه یافته به پایین بودن خود ادامه می دهد و این فضا را برای تسهیلات در دیگر بخشها برای این کشورها باقی می گذارد. این تحقیق با اشاره به اینکه کشورهای درحال توسعه رشد سریعتر جمعیت را در مقایسه با کشورهای توسعه یافته دارند تاکید می کند : اگر این کشورها قرار است که به بهبود سالانه خود در مقایسه با رفاه شهروندان متوسط خود دست یابند، می بایستی رشد اقتصادی سریعتری را داشته باشند. کشورهای درحال توسعه اگر قرار است که پیشرفت بامعنایی را در زمینه کاهش افرادی که در فقرزندگی می کنند داشته باشند مجبورند که یک نرخ رشد بالای را برای یک دوره زمانی توسعه داده شده اعمال کنند. این تحقیق تاکید می کند : اگرچه رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته درحال حاضربه طورکلی نارضایتبخش است ، فقط چهار کشور از میان این کشورها تجربه کاهش درآمد سرانه را در سال 2002 تجربه کردند. اقتصادهای در حال انتقال حتی بهتر عمل کردند و فقط دو کشوراز چنین عقب نشینی ای رنج بردند. در مورد کشورهای در حال توسعه در آمد سرانه در 33 کشور از 95 کشور بررسی شده در سال 2002 کاهش یافت که این رقم با 37 کشور در سال 2001 قابل مقایسه است . این 33 کشور هشت درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند که با 10 درصد جمعیت جهان در این زمینه در سال 2001 قابل مقایسه است .در سال 2002، 16 کشور در حال توسعه که جمعیت آن 46 درصد از جمعیت جهان را شامل می شد به رشدی بالای سه درصد در زمینه درآمد سرانه خود دست یافتند. به هرحال اغلب مردم این گروه را مردم کشورهای چین و هندوستان تشکیل می دادند. اگر این دو کشور را استثنا کنیم ، فقط حدود یک پنجم و یا 5/2 میلیارد نفر از جمعیت دیگر نقاط کشورهای در حال توسعه به رشد تولید ناخالص داخلی خود به میزان بیش از سه درصد دست یافتند.از میان 41 کشور عقب نگاه داشته شده که اطلاعات آنها در دسترس قرار گرفت ، 15 کشور در سال 2002 شاهد کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی خود بودند و فقط 7 کشور عقب نگاه داشته شده، پنج کشور کمتر از سال 2001، به رشد سرانه تولید ناخالص داخلی خود به میزان بالای 3 درصد در سال 2002 نایل آمدند. براساس این گزارش رشد اقتصادی آمریکا به دلیل نااطمینانی های همراه با جنک در عراق از 5 درصد در شروع سال 2002 به 4/1 درصد در سه ماهه چهارم سال کاهش یافت و رشد اقتصادی کانادا نیز در سال 2002 کاهش یافت و در سال 2003 انتظار می رود که به کاهش خود ادامه دهد. اقتصاد ژاپن در سال 2002 فقط یک رشد دو دهم درصد را به جا گذاشت و اروپای غربی با رشد اقتصادی یک درصدی خود در سال 2002 انتظار می رود که در سال 2003 پیشرفت داشته باشد. این تحقیق رشد اقتصادی اروپای مرکزی و شرق اروپا را در سالهای 2003 و 2004 مثبت ارزیابی کرده است و می افزاید: انتظار می رود که رشد اقتصادی در این مناطق باافزایش تقاضای داخلی، تداوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آمدن واحدهای تولیدی اتحادیه اروپا به این منطقه افزایش یابد و رشد اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع (جمهوری های سابق شوروی ) که از سال 2000 رشدی قوی را به ثبت رسانده اند ،به دلیل افزایش تقاضای داخلی در اوکراین و روسیه و نیز افزایش قیمتهای نفت و سرمایه گذاری نفت و گاز در منطقه دریای خزر افزایش یابد . اقتصاد بسیاری از کشورهای آسیای میانه به دلیل داشتن سرمایه گذاریهای گسترده نفت و گاز رشد خواهد کرد و این درحالی است که اقتصادهای کوچکتر از توسعه معادن و بخشهای فلزات خود متنفع خواهند شد .این تحقیق رشد اقتصادی این منطقه را در سال 2003، 5/4 درصد و برای سال 2004، 25/4درصد پیش بینی کرده است. این تحقیق می افزاید: رشد اقتصادی کشورهای جنوب آسیا با رشد آهسته ای همراه بوده است و چشم اندازهای کوتاه مدت منطقه مثبت است. رشد اقتصادی در این منطقه از طریق افزایش تقاضا و نیز افزایش صادرات مورد حمایت قرار گرفته است. "صادرات در اغلب کشورهای منطقه در سه ماهه اول سال 2003 افزایش یافته است و به دلیل افزایش تقاضای خارجی در سه ماهه دوم سال ، انتظار می رود که صادرات این کشورها از افزایش بیشتری برخوردار شود." براساس این تحقیق، رشد اقتصادی آفریقا در سال 2003 نسبتا معتدل خواهد بود و انتظار می رود که در سال 2004 شتاب گیرد. افزایش قیمتهای پیش بینی شده برای تقریبا تمامی کالاهای صادراتی آفریقا به تقویت درآمدهای صادراتی و حمایت از رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورهای آفریقایی کمک خواهد کرد. 521 243-360-
۰ نفر