۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6767978
T T
۰ نفر

فعالیتهای کارشناسی استاندارد نظام مند می شود

۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 6767978
فعالیتهای کارشناسی استاندارد نظام مند می شود # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/02/82 داخلی.اقتصادی.پروانه کارشناسی.استاندارد. رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: با تشکیل جامعه کارشناسان استاندارد ایران، فعالیتهای کارشناسی استاندارد نظام مند می شود.
مهندس "سید ابریشمی" روز یکشنبه افزود: با نظارت دقیق بر فعالیتهای این مراکز، بخشی از فعالیت های تصدی گرایانه در آینده بر عهده این تشکل قرار خواهد گرفت. وی در آیین اعطای پروانه کارشناسی به 59 نفر از کارشناسان، حضور پر رونق تشکل های علمی و تحقیقاتی خود انگیخته را از ویژگی های اساسی جامعه مدنی عنوان کرد. وی توسعه تشکل های غیر دولتی را یکی از ابزارهای کارآمد نهادینه کردن علم در جامعه دانست. دبیر شورای عالی استاندارد ابراز امیدواری کرد، جامعه کارشناسان استاندارد ایران، تشکلی غیر فرمایشی و بر گرفته از نیاز درونی باشد. به گفته وی، این تشکل ها می توانند در مناطق گوناگون نقش های محلی را برای نظارت و ارتقای کیفیت در بخش های مختلف اقتصادی، تولیدی، اجتماعی و توسعه فرهنک تحقیقات ایفا کنند. سید ابریشمی تاکید کرد، از تجربه و دانش این کارشناسان در زمینه های مختلف نظیر تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، بازرسی های فنی و زمینه سازی به عنوان برآیندی از اعتبار، تخصص، شخصیت حقوقی و تحقیقاتی موسسه نام برد که می توانند با عملکرد خود جایگاه و منزلت موسسه را به جامعه معرفی کنند. رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اضافه کرد: این مراکز خود جوش بتوانند یک موقعیت ویژه و منحصر به فرد به عنوان شاهراه ارتباطی کسب کنند و حلقه اتصال موسسات دولتی، بخش تولید، تجارت، خدمات و دانشگاهها باشند. وی تشکل های علمی و تحقیقاتی غیردولتی را گام موثری در پیشبرد برنامه های دولت ها دانست و گفت: موسسه استاندارد با برنامه ریزی مناسب جهت اجرای برنامه پنج ساله سوم توسعه کشور با نهایت توان و با بهره گیری از نیروی کارشناسان استاندارد پیش می رود و آن را در جهت پیشبرد و ترویج استاندارد در کشور می داند. معاون برنامه ریزی و تدوین استاندارد نیز در این مراسم، ماموریت اصلی موسسه را تدوین استانداردهای ملی، آزمون، ارزیابی و انطباق عنوان کرد. " ناظمی اردکانی " افزود: موسسه برای همکاری با جامعه دانشگاهی در خصوص تدوین استاندارد برای اولین بار الویت های تدوین استانداردهای ملی را منتشر کرد و ان را در اختیار مراکز پژوهشی قرار داد. وی در زمینه ارزیابی انطباق کالا یا خدمات افزود: با استانداردهای مورد نظر، نظام تایید صلاحیت ایران را تشکیل و مقدمات عضویت این نظام در مجمع تایید صلاحیت "IAF" فراهم شده است. صدور پروانه های کارشناسی در موسسه استاندارد از سال 66 آغاز شده و تا سال 81 تعداد 268 پروانه صادر شده که از این تعداد 29 پروانه تمدید و 69 پروانه نیاز به تمدید دارد. اقتصام / 1555 / 91
۰ نفر