۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6762114
T T
۰ نفر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تشکیل می شود

۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6762114
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تشکیل می شود # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/12/83 هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهوری با تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در کشور موافقت کرد. به گزارش دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری ، در جلسه امروز هیات دولت همچنین آیین نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار این کمیسیون مطرح و تصویب شد. براساس آیین نامه اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی و تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و جداول تعرفه ها و نرخ های خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات بر عهده کمیسیونی مرکب از وزارت ارتباطات و فناوری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سه نفر صاحب نظر در امور توسعه اقتصادی قرار می گیرد. در ادامه جلسه امروز هیات دولت همچنین مقرر شد تا یک میلیارد و پانصد هزار میلیون ریال برای رفع مشکلات گسترش فعالیت های پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اختصاص یابد. بر اساس یکی دیگر از مصوبات هیات دولت همچنین مبلغ چهار میلیارد ریال برای تکمیل راه مرزی بوشهر - شیف - گناوه اختصاص یافت. تصویب برخی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی کشور از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات دولت بوده است . سیام / 1436ـ1415
۰ نفر