۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6761963
T T
۰ نفر
برداشت چوب از جنگلهای استان چهارمحال وبختیاری ممنوع است # شهرکرد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/12/83 داخلی.منابع طبیعی. مدیرکل منابع طبیعی استان چهارمحال وبختیاری گفت:جنگلهای این استان جنبه حفاظتی دارند بنابراین برداشت چوب از این جنگلها ممنوع است. "تیمور هدایتی راد"روز چهارشنبه در گفت وگوبا ایرنا انتشار خبری در مورد برداشت هفت هزار تن چوب صنوبر در استان در سال جاری را نادرست دانست و افزود: جنگلهای چهارمحال وبختیاری تجاری و صنعتی نیست. وی ، مساحت اراضی ملی استان چهارمحال وبختیاری را افزون بر یک میلیون هکتار اعلام کردوافزود: از این میزان 309 هزار هکتار آن جنگل ومابقی مرتع است. هدایتی راد، صیانت از جنگلها را یکی ازاهداف مهم برنامه ای منابع طبیعی دانست و افزود: امسال برای صیانت از جنگلهای استان دومیلیاردو400 میلیون ریال اختصاص یافت. وی گفت: سالانه افزون بر سه هزار پرونده تخلفات اراضی شامل شخم و شیار ، قاچاق چوب ، قطع درختان جنگلی ، ورود غیرقانونی دام به مراتع وتصرف اراضی ملی در دادگستری استان چهارمحال وبختیاری مطرح و به آنها رسیدگی می شود. مدیرکل منابع طبیعیی استان گفت: تاکنون بیش از 34 هزار هکتار از اراضی ملی استان به بخش های صنعتی و طرحهای طوبی واگذار شده است. وی گفت: در این اراضی 18 شهرک صنعتی، پنج ناحیه در قالب سه هزار هکتار، هشت مجتمع دامداری در قالب 570 هکتار ایجاد شده است. به گفته وی، بیش از 80 درصد از اهداف برنامه سوم توسعه در زمینه منابع طبیعی در چهارمحال وبختیاری اجرا شد. 2461/671/542
۰ نفر