۱۷ بهمن ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6757750
T T
۰ نفر
رییس صنایع و معادن: آذربایجان غربی با بحران فقر سرمایه مواجه است # ارومیه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/11/83 داخلی.اقتصادی.سرمایه رییس سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی گفت : این استان با بحران فقر سرمایه مادی و علمی مواجه است. محمد حاج زمانی روز شنبه به خبرنگار ایرنا افزود : استان آذربایجان غربی برای خروج از این بحران باید به خلق مزیت بپردازد و در این خصوص تقویت سرمایه گذاری صنعتی باید در جهت توسعه عدالت اجتماعی با ایجاد رقابت سالم در این استان توسعه نیافته صورت گیرد. وی اضافه کرد: درحالی که 1/82 درصد سرمایه گذاری های صنعتی، ارزش افزوده صنعتی و نیزاشتغال صنعتی کشور در هشت استان تهران، خوزستان، اصفهان، یزد، آذربایجان شرقی ، خراسان، مرکزی و قزوین و 18 درصد دیگر در 20 استان صورت گرفته و در این میان استان آذربایجان غربی تنها 80 صدم درصد ارزش افزوده صنعتی کشور را دارا است. رییس سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی گفت : طبق آخرین آمار استخراجی دراین سازمان، سرمایه گذاری دولتی انجام شده دراین استان سه درصد و سرمایه گذاری بخش خصوصی 97 درصد بوده است. حاج زمانی افزود: این استان از نظر سرانه واگذاری زمین صنعتی در شهرها، شهرک ها و نواحی صنعتی 52/1 متر مربع بوده و رتبه 26 را در سطح کشور دارد در حالی که این سرانه در استان هایی مثل مرکزی و یزد به ترتیب 73/23 و 5/13 مترمربع می باشد که این رقم عدم تخصیص منابع برای ایجاد حداقل ها را در شکل گیری سرمایه گذاری در استان نشان می دهد. وی اضافه کرد: پس انداز سرانه مردم استان در بانک های آذربایجان غربی 330 هزار ریال در حالی که پس انداز سرانه مردم ایران در بانک ها چهار میلیون و 600 هزار ریال می باشد. رییس سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی بااشاره به اینکه 7/97 درصد بخش های این استان محروم هستند گفت: از این نظر استان 27 یا 28 کشور ه شمار می رود در حالی است که از نظر منابع آبی ، این استان دومین استان آبخیز کشور و از جهت کشاورزی و دامپروری نیز جزو استان های برتر کشور است.
حاج زمانی افزود: استان آذربایجان غربی ازنظر معدل شاخص های توسعه درردیف 20 قرار دارد و به این دلیل قیمت تمام شده سرمایه گذاری در استان بالا و به تبع آن قدرت رقابت پذیری محصولات صنعتی و معدنی پایین است. وی اضافه کرد: ضعف درآمد، پس انداز و عدم سرمایه گذاری دولت در این استان باعث شده تا زنجیره های تولید شکل نگیرد و اجرای طرحهای صنعتی با هزینه های بالاتر امکان پذیر شود در حالی که دراستان های بزرک که عمده سرمایه گذاری های اساسی نیز توسط دولت صورت گرفته بخش خصوصی ، صنایع پایین دستی و مکمل را شکل دهد. وی گفت: مرزهای طولانی استان آذربایجان غربی به دلیل حاکمیت دیپلماسی به جای دیپلماسی اقتصادی در گذشته حالت بازدارندگی برای جذب سرمایه گذاری را داشته که این مهم نیز از دیگر مشکلات در امر سرمایه گذاری می باشد. بگفته او، عدم انجام مطالعات فضای کسب و کاراستان و مقایسه آن با شاخص های کشور به منظور تهیه تقویم ریالی هزینه های عقب ماندگی و تاثیرآن بر انتقال سرمایه ، دانش ، تکنولوژی و مدیریت و برآورد مقداری از مزیت های رقابتی که باید در قالب قوانین و مقررات و سیاست های پولی، مالی و ارزی برای پرکردن شکاف توسعه و تحقق عدالت اجتماعی شود از دیگر مسایل بی توجهی به این استان می باشد. وی در پایان سازماندهی و پویاسازی تشکل های غیردولتی دربخش صنعت و معدن، توسعه صنایع کوچک به سوی صنایع متوسط ، جذب تمامی تولیدات باغی توسط بخش صنعت را از جمله مهمترین فعالیت های سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی اعلام کرد. مطالعات ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، زمین شناسی اقتصادی و ماهواره ای استان، راه اندازی وب سایت و سیستم اتوماسیون اداری، طراحی مکانیزم های ترغیبی برای سرمایه گذاری مبتکرین و کارآفرینان از دیگر اقدامات این سازمان می باشد. استان دومیلیون و 877 هزارنفری آذربایجان غربی با 43 هزار و 660 کیلومتر مربع وسعت 884 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور ترکیه، عراق وجمهوری خودمختار نخجوان دارد. 580/579
۰ نفر