۳۰ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6751528
T T
۰ نفر
اجلاس ابوظبی باتاسیس مرکزتحقیقات اتاق بازرگانی اسلامی درتهران موافقت کرد # ابوظبی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/09/83 خارجی.اقتصادی.امارات.اتاق بازرگانی. مجمع عمومی اتاق بازرگانی اسلامی با تاسیس مرکز تحقیقات واطلاع رسانی اتاق مذکور در تهران موافقت و آن را از تصویب نهایی گذراند. گزارش روز دوشنبه خبرنگارماحاکی است: در مجمع یادشده که بیست ویکمین نشست آن در ابوظبی بود " محمد نهاوندیان"ازجمهوری اسلامی ایران به عنوان مدیر مسوول مرکز مذکورانتخاب شد. همچنین مجمع عمومی اتاق بازرگانی اسلامی " علی نقی خاموشی" رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران را به عنوان ریس هیات مدیره و عقیل احمد الجاسم دبیر کل اتاق بازرگانی اسلامی را به عنوان نایب رییس هیات مدیره مورد تصویب قرار داد. براساس مصوبه مجمع عمومی اتاق بازرگانی اسلامی سه نفر ازاتاق بازرگانی ایران ونیز سه نفر از اتاق های بازرگانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان اعضای ششگانه هیات مدیره مرکز تحقیقات واطلاع رسانی اتاق بازرگانی اسلامی انتخاب شدند. بیست ویکمین اجلاس عمومی اتاق بازرگانی اسلامی ونیز چهل دومین نشست کمیته اجرایی این اتاق طی دو روز گذشته با مشارکت جمهوری اسلامی ایران و 16کشور اسلامی در ابوظبی برگزار شد. "علی نقی خاموشی" رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران ریاست هیات جمهوری اسلامی ایران دراین نشست ونیز اجلاس مجمع عمومی اتاق بازرگانی وصنایع اسلامی را برعهده داشت. دراین نشست راههای تقویت فعالیت بخش خصوصی در کشورهای اسلامی ،بررسی فعالیت ورشد بانک های اسلامی و همچنین وضعیت دفاترمنطقه ای اتاق بازرگانی اسلامی درتعدادی ازکشورهای عضو واقدامات آینده این اتاق مورد بحث وبررسی قرارگرفت. علاوه برایران هیات هایی ازکشورهای اسلامی مالزی ،عربستان ، آذربایجان، کامرون ،مصر،اردن ،توگو، کویت ،بنین ، پادشاهی عمان ،پاکستان، قطر، سوریه ،تونس ، ترکیه وامارات دراین اجلاس حضورداشته همچنانکه هیاتی ازسازمان کنفرانس اسلامی نیزبه عنوان ناظردر این نشست شرکت کردند. اتاق بازرگانی وصنایع اسلامی براساس مصوبه نشست وزیران خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1976 در استامبول تاسیس شد. مقر اصلی اتاق بازرگانی وصنایع اسلامی در شهر کراچی پاکستان است و در چند کشور اسلامی نیز نمایندگی دارد. اتاق بازرگانی وصنایع اسلامی نماینده بخش خصوصی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است . خاورم /2140/300
۰ نفر