۱۰ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6748829
T T
۰ نفر
پیش نویس آیین نامه طرح بیمه روستاییان تنظیم شد # بندرعباس ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/09/83 داخلی.اقتصادی.بیمه معاون وزارت رفاه وتامین اجتماعی گفت: پیش نویس آیین نامه طرح بیمه روستاییان در این وزارتخانه تنظیم شده که به زودی تقدیم دولت می شود. طاهر موهبتی سه شنبه در گفت وگو باایرنا در بندرعباس افزود: ازآنجایی که قانونگذار، طرح رفاه عمومی را بر تامین اجتماعی تکلیف کرده، این وزارتخانه اقدام به تنظیم آیین نامه بیمه روستاییان کرده است. وی ادامه داد: این طرح با رویکرد اشتغال و سکونت در روستا تنظیم شده که پس از تصویب آن توسط دولت، 23میلیون روستایی تحت پوشش نظام تامین اجتماعی یا نظام حمایتی قرار می گیرند. معاون وزارت رفاه وتامین اجتماعی، مدت زمان اجرای این طرح را 10 سال عنوان و یادآور شد: یک سوم ازحق بیمه را، بیمه شده و دو سوم دیگر را دولت پرداخت می کند. موهبتی سازوکار اجرایی این طرح را غیر متمرکز عنوان و افزود: درمرحله نخست، خود روستاییان باید برای بیمه شدن اقدام نمایند و پس از آن متولیان روستا مانند دهداریها و شوراهای اسلامی وارد عمل می شوند. وی فرهنگسازی بین روستاییان را ازعوامل موفقیت طرح بیمه روستاییان عنوان کرد. -669 512
۰ نفر