۹ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6744590
T T
۰ نفر
صندوق بین المللی پول خواستار افزایش قیمت انرژی در جمهوری آذربایجان شد # باکو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/08/83 خارجی.اقتصادی.جمهوری آذربایجان. هیات "صندوق بین المللی پول"به دنبال بررسی اوضاع جاری جمهوری آذربایجان، از دولت باکو خواست ، قیمت انرژی در این کشور را افزایش دهد. "جون ویکمان لین" مسوول این نهاد بین المللی در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه، ضمن تقدیر از اقدامات دولت باکو در این زمینه افزود: اگرچه این نهاد روش خود مبنی بر افزایش قیمت انرژی را به این کشور ارایه کرد، ولی دولت باکو آن را غیرقابل قبول خوانده و خود در صدد کنترل قمیت ها است. وی بدون اشاره به سطح تفاوت قیمت در جمهوری آذربایجان و جهان افزود: قیمت انرژی در این کشور با گذشت زمان باید به سطح قیمت های جهانی برسد، ولی میزان فقر ، حقوق و درآمدهای مردم این کشور نیز باید در نظر گرفته شود. "ویکمان لین" همچنین پیشنهادکرد، برای جلوگیری از تاثیر افزایش قیمت های انرژی بر زندگی قشر کم درآمد جمهوری آذربایجان، بر کمک های انسانی افزوده شود. وی پیش بینی کرد، در صورت افزایش قیمت انرژی، میزان تورم نیز در جمهوری آذربایجان افزایش خواهد یافت. هیات صندوق بین المللی پول طی دو هفته اقامت در باکو، دیدارهایی با مقامات جمهوری آذربایجان انجام داده است. سفر هیات صندوق بین المللی پول به جمهوری آذربایجان، پنجشنبه به پایان رسید. /خاورم/2401/1358/شبس/1500/1536/1770
۰ نفر