۱۲ مهر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6740732
T T
۰ نفر
میزان سپرده های موسسه مالی و اعتباری بنیاد 45 درصد رشد داشت # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/07/83 داخلی.اقتصادی.موسسه اعتباری بنیاد مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری بنیاد گفت: حجم مانده سپرده های مردمی در این موسسه در نیمه نخست سال جاری با 45 درصد رشد نسبت به پایان سال 82 از شش تریلیون و 208 میلیارد ریال به 9 تریلیون و 26 میلیارد ریال رسید. به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری بنیاد، " رضا شیوا" با بین این مطلب افزود:بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در این مدت بیش از 850 هزار مشتری جدید به مشتریان این موسسه افزوده شده است. وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر تعداد حساب های مشتریان این موسسه به 5/3 میلیون حساب رسیده است ، گفت: در مدت یادشده حساب های پس انداز و قرض - الحسنه از رشدی 173 درصدی برخوردار شده است. وی خاطرنشان کرد: در این مدت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 58 درصد، سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت 32 درصد، حساب های ویژه برنامه ای 17 درصد، و سایر منابع و وجوه اداره شده 71 درصد رشد داشت. اقتصام . 1108 / 1557/
۰ نفر