۲۵ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6738660
T T
۰ نفر
بیش از 40 درصد واردات استان مرکزی را ماشین آلات و تجهیزات تشکیل می دهد # اراک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/06/83 داخلی.اقتصادی.واردات براساس نتایج مطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی بیش از 40 درصد واردات این استان را ماشـین آلات و تجهیرات مورد نیاز صنایع تشکیل می دهد. دراین تحقیق که واردات سالهای 82 - 75 استان مرکزی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته سهم واردات مواد اولیه وکالاهای مصرفی 35 و17 درصد اعلام شده است.
دستاوردهای این پژوهـش مبـین آن است که سهم ارقام وارداتی استان طی هفت سال گذشته تغییر چندانی نداشته اما تراز تجاری به دلـیل واردات ماشین آلات و تجهیزات به سمت واردات تمایل داشته است. این تحقیق، بالا بودن واردات کـالاهای سرمایه ای و واسطه ای رابیانگر پایین بودن سطح تکنولوژی و دانش فنی دراین بخش می داند و واردات این گونه محصولات را زمینه ساز رشد اقتصادی و ایجاد فرصت صادرات بیان کرده است. براساس این پژوهش بالا بودن سهم نسبی کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نسبت به کالاهای مصرفی نکته مثبتی در ساختاراقتصادی و تجاری استان محسوب می شود. مجموع واردات استان مرکزی در سال گذشته به 570 میلیون تن بوده است. 2470/ 557
۰ نفر